De-orllewin Cymru

De-orllewin Cymru

Mae tua 831,600 o bobl yn byw yn Ne-orllewin Cymru ac mae’n cynnwys siroedd Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Mae’n cynnwys Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg a rhan o Fwrdd Iechyd Hywel Dda.

 

Beth yw ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd)?

You must install Adobe Flash to view this content.
Tyddewi yn Sir Benfro yw Dinas leiaf Prydain gyda phoblogaeth o 1797 yn unig.

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Gofal Fferm Clynfyw

 • Video link

  Dylunio stryd Sustrans yng Nghymru: dylunio strydoedd i bobl

  1 year ago • 529
 • Video link

  Prosiect gweledigaethol yw ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol dros Iechyd)

  2 years ago • 85

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru