De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

Ar Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae ardal De-ddwyrain Cymru yn cwmpasu rhanbarthau Byrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Aneurin Bevan a Chaerdydd a’r Fro. Mae De-ddwyrain Cymru yn cwmpasu ardaloedd awdurdodau unedol Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg, Torfaen a Merthyr Tudful.

Ar hyn o bryd, mae 1,358,300 o bobl yn byw yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae’r ardal yn cynnwys yr ardaloedd â’r dwysedd swyddi uchaf ac isaf yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru, sef y dwysedd swyddi uchaf ar gyfer awdurdod lleol trefol (Casnewydd, 0.92), a’r isaf yn ardal y Cymoedd (Blaenau Gwent, 0.49). (Regional Trends 43 gan Tim Pateman, Rural and urban areas: comparing lives using rural/urban classifications, ONS, 2011).

 

Digwyddiad Siarad am Iechyd – Chwefror 2017

Mae tua 1.35 miliwn o bobl yn byw yn Ne-ddwyrain Cymru
Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Tyfu Rhondda - Bydd Garddio ar Bresgripsiwn

    10 months ago • 180
  • Video link

    Sesiwn Yoga Race Equality First

    1 year ago • 42

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru