De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

Ar Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae ardal De-ddwyrain Cymru yn cwmpasu rhanbarthau Byrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Aneurin Bevan a Chaerdydd a’r Fro. Mae De-ddwyrain Cymru yn cwmpasu ardaloedd awdurdodau unedol Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg, Torfaen a Merthyr Tudful.

Ar hyn o bryd, mae 1,358,300 o bobl yn byw yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae’r ardal yn cynnwys yr ardaloedd â’r dwysedd swyddi uchaf ac isaf yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru, sef y dwysedd swyddi uchaf ar gyfer awdurdod lleol trefol (Casnewydd, 0.92), a’r isaf yn ardal y Cymoedd (Blaenau Gwent, 0.49). (Regional Trends 43 gan Tim Pateman, Rural and urban areas: comparing lives using rural/urban classifications, ONS, 2011).

 

Digwyddiad Siarad am Iechyd – Chwefror 2017

Mae tua 1.35 miliwn o bobl yn byw yn Ne-ddwyrain Cymru
Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Tyfu Rhondda - Bydd Garddio ar Bresgripsiwn

    3 years ago • 180
  • Video link

    Sesiwn Yoga Race Equality First

    4 years ago • 42

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru