De-ddwyrain Cymru

De-ddwyrain Cymru

Ar Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae ardal De-ddwyrain Cymru yn cwmpasu rhanbarthau Byrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Aneurin Bevan a Chaerdydd a’r Fro. Mae De-ddwyrain Cymru yn cwmpasu ardaloedd awdurdodau unedol Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg, Torfaen a Merthyr Tudful.

Ar hyn o bryd, mae 1,358,300 o bobl yn byw yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae’r ardal yn cynnwys yr ardaloedd â’r dwysedd swyddi uchaf ac isaf yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru, sef y dwysedd swyddi uchaf ar gyfer awdurdod lleol trefol (Casnewydd, 0.92), a’r isaf yn ardal y Cymoedd (Blaenau Gwent, 0.49). (Regional Trends 43 gan Tim Pateman, Rural and urban areas: comparing lives using rural/urban classifications, ONS, 2011).

 

Digwyddiad Siarad am Iechyd – Chwefror 2017

Mae tua 1.35 miliwn o bobl yn byw yn Ne-ddwyrain Cymru
Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Tyfu Rhondda - Bydd Garddio ar Bresgripsiwn

    1 year ago • 180
  • Video link

    Sesiwn Yoga Race Equality First

    1 year ago • 42

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru