Y Celfyddydau ac Iechyd

Y Celfyddydau ac Iechyd

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, cafwyd twf yn y ddealltwriaeth o’r effaith y gall cymryd rhan yn y celfyddydau ei gael ar iechyd a lles. Trwy ategu meddyginiaeth a gofal, gall y celfyddydau wella iechyd pobl sydd yn cael problemau iechyd meddwl neu gorfforol. Gall cymryd rhan yn y celfyddydau atal clefydau a gwella lles. Gall y celfyddydau wella amgylcheddau gofal iechyd a buddion cadw staff a datblygiad proffesiynol.

Cynghrair Cenedlaethol y Celfyddydau, Iechyd a Lles

 

Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar y Celfyddydau, Iechyd a Lles: Cyfweliad â defnyddiwr y gwasanaeth

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    ICU-Hear

    3 years ago • 480
  • Video link

    The Benefits of Drumming Therapy

    4 years ago • 11,092

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru