Y Celfyddydau ac Iechyd

Y Celfyddydau ac Iechyd

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, cafwyd twf yn y ddealltwriaeth o’r effaith y gall cymryd rhan yn y celfyddydau ei gael ar iechyd a lles. Trwy ategu meddyginiaeth a gofal, gall y celfyddydau wella iechyd pobl sydd yn cael problemau iechyd meddwl neu gorfforol. Gall cymryd rhan yn y celfyddydau atal clefydau a gwella lles. Gall y celfyddydau wella amgylcheddau gofal iechyd a buddion cadw staff a datblygiad proffesiynol.

Cynghrair Cenedlaethol y Celfyddydau, Iechyd a Lles

APPG yn cyfweld â Keith

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru