Y Celfyddydau ac Iechyd

Y Celfyddydau ac Iechyd

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, cafwyd twf yn y ddealltwriaeth o’r effaith y gall cymryd rhan yn y celfyddydau ei gael ar iechyd a lles. Trwy ategu meddyginiaeth a gofal, gall y celfyddydau wella iechyd pobl sydd yn cael problemau iechyd meddwl neu gorfforol. Gall cymryd rhan yn y celfyddydau atal clefydau a gwella lles. Gall y celfyddydau wella amgylcheddau gofal iechyd a buddion cadw staff a datblygiad proffesiynol.

Cynghrair Cenedlaethol y Celfyddydau, Iechyd a Lles

APPG yn cyfweld â Keith

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/ssQ97rEJLy http://t.co/0zO8cUJ5qm

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/mvxAfT8dbk http://t.co/wmQG8MAUBj

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/YX8KcObnr2 http://t.co/Wv87dvOTcW

@PHNetworkCymru