Camfanteisio Rhywiol

Camfanteisio Rhywiol

Ystyr y term “cam-fanteisio rhywiol” yw unrhyw achos gwirioneddol neu ymgais i fanteisio ar natur ddiamddiffyn, gwendid neu ffydd rhywun, at ddibenion rhywiol, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, elwa’n ariannol, yn gymdeithasol neu’n wleidyddol ar gam-fanteisio’n rhywiol ar rywun arall. (O: Bwletin Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar amddiffyn pobl rhag cam-fanteisio a cham-drin rhywiol. (PSEA) ( ST/SGB/2003/13)

Mae camfanteisio rhywiol yn fater a chanddo broffil uchel sy'n cynyddu. Mae'n effeithio ar blant a phobl ifanc o bob cefndir ac o bob cymuned, ym mhob cwr o'r DU. Plant rhwng 13 a 15 oed sydd fwyaf tebygol o ddioddef camfanteisio rhywiol, ond mae plant iau yn cael eu targedu'n gyson. Yn ystod un mis yn unig, gweithiodd gwasanaethau Barnardo's gyda 126 o blant 10-13 oed yr effeithiwyd arnynt. 

Barnardos, 2014

 

Thistle

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae 98% o ddioddefwyr masnachu ar gyfer camfanteisio rhywiol yn fenywod a merched.
O ‘Equality Now’, 2015

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Caewch y Loophole - NSPCC

  1 year ago • 1,498
 • Video link

  Adrodd gorfodol ar FGM, Yr Adran Iechyd

  3 years ago • 1,334
 • Video link

  Menywod yn siarad am eu profiadau personol o anffurfio organau cenhedlu benywod FGM, Yr Adran Iechyd

  3 years ago • 2,203
 • Video link

  Heddlu Gwent, Thistle

  7 years ago • 16,204

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru