Camddefnyddio Sylweddau

Camddefnyddio Sylweddau

Y diffiniad ffurfiol o gamddefnyddio sylweddau yw'r defnydd parhaus o unrhyw sylwedd sy'n effeithio ar feddwl unigolyn ac yn effeithio'n ddifrifol ar ei iechyd corfforol a meddwl, ei sefyllfa gymdeithasol a'i gyfrifoldebau.

Dibyniaeth ar alcohol yw'r ffurf fwyaf cyffredin o gamddefnyddio sylweddau, ond mae unrhyw gyffur, gan gynnwys heroin, cocên, crac a chanabis yn perthyn i'rcategori hwn, ynghyd â chamddefnyddio glud ac erosolau. Gall y rhan fwyaf o ffurfiau o gamddefnyddio sylweddau roi teimlad dros dro o les ichi neu o fod dan reolaeth, ond gall bob un ohonynt niweidio eich iechyd yn y pen draw.

Caiff y ffurfiau mwyaf difrifol o gamddefnyddio sylweddau eu trin fel arfer gan wasanaethau adsefydlu cyffuriau ac alcohol arbenigol.

(Sefydliad Iechyd Meddwl, 2015)

 

Realiti lleihau niwed

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Nodwyd bod pobl yn chwistrellu cyffuriau mewn 148 o wledydd, ac roedd 120 o’r gwledydd hyn yn cofnodi bod haint HIV ymhlith y boblogaeth hon.
WHO, 2015

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Harm Reduction in Reality

    7 years ago • 460

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru