Camddefnyddio Sylweddau

Camddefnyddio Sylweddau

Y diffiniad ffurfiol o gamddefnyddio sylweddau yw'r defnydd parhaus o unrhyw sylwedd sy'n effeithio ar feddwl unigolyn ac yn effeithio'n ddifrifol ar ei iechyd corfforol a meddwl, ei sefyllfa gymdeithasol a'i gyfrifoldebau.

Dibyniaeth ar alcohol yw'r ffurf fwyaf cyffredin o gamddefnyddio sylweddau, ond mae unrhyw gyffur, gan gynnwys heroin, cocên, crac a chanabis yn perthyn i'rcategori hwn, ynghyd â chamddefnyddio glud ac erosolau. Gall y rhan fwyaf o ffurfiau o gamddefnyddio sylweddau roi teimlad dros dro o les ichi neu o fod dan reolaeth, ond gall bob un ohonynt niweidio eich iechyd yn y pen draw.

Caiff y ffurfiau mwyaf difrifol o gamddefnyddio sylweddau eu trin fel arfer gan wasanaethau adsefydlu cyffuriau ac alcohol arbenigol.

(Sefydliad Iechyd Meddwl, 2015)

 

Realiti lleihau niwed

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae gan o leiaf 15.3 miliwn o bobl anhwylderau defnyddio cyffuriau.
WHO, 2015

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Harm Reduction in Reality

    9 years ago • 460

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru