Cwsg ac Iechyd

Cwsg ac Iechyd

Mae cwsg yn rhan bwysig o'ch iechyd corfforol.  Er enghraifft, mae cwsg yn gysylltiedig â gwella ac atgyweirio eich calon a'ch pibellau gwaed.  Mae diffyg cwsg parhaus yn gysylltiedig â chynnydd yn y perygl o glefyd y galon, clefyd yr arennau, pwysedd gwaed uchel, diabetes a strôc.

Mae cwsg hefyd yn cynorthwyo twf a datblygiad iach. Mae trwmgwsg yn ysgogi'r corff i ryddhau'r hormon sydd yn hybu twf naturiol ymysg plant ac arddegwyr. Mae'r hormon hwn hefyd yn hybu mas y cyhyrau ac yn helpu i atgyweirio celloedd a meinweoedd ymysg plant, arddegwyr ac oedolion. Mae cwsg hefyd yn chwarae rôl yn y cyfnod aeddfedu a ffrwythlondeb.

Mae eich system imiwnedd yn dibynnu ar gwsg i gadw'n iach.  Mae'r system hon yn amddiffyn eich corff rhag sylweddau dieithr neu niweidiol. Gall diffyg cwsg parhaus newid y ffordd y mae eich system imiwnedd yn ymateb.  Er enghraifft, os ydych yn dioddef o ddiffyg cwsg, gallech gael trafferth yn brwydro yn erbyn heintiau cyffredin.

Mae astudiaethau hefyd yn dangos bod diffyg cwsg yn newid gweithgaredd mewn rhai rhannau o'r ymennydd.  Os ydych yn dioddef o ddiffyg cwsg, gallech gael anhawster yn gwneud penderfyniadau, datrys problemau, rheoli eich emosiynau a'ch ymddygiad, ac ymdopi â newid. Mae diffyg cwsg wedi cael ei gysylltu hefyd ag iselder, hunanladdiad ac ymddygiad o gymryd risg.

(Sefydliad Cenedlaethol y Galon, yr Ysgyfaint a'r Gwaed, 2019)

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru