Beichiogi yn yr Arddegau

Beichiogi yn yr Arddegau

Mae beichiogi yn yr arddegau yn elfen bwysig o iechyd rhywiol a gellir defnyddio'r term i gyfeirio at feichiogrwydd ymysg pobl ifanc o dan 20 oed, 18 oed neu 16 oed. Mae rhai pobl ifanc yn gwneud dewis cadarnhaol i ddod yn rhiant, fodd bynnag mae cysylltiad rhwng beichiogi yn yr arddegau a chanlyniadau gwael i'r fam a'r plentyn. Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yn gyffredinol mae cyfraddau beichiogi yn yr arddegau wedi bod yn gostwng yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf:

  • gostyngodd y gyfradd beichiogrwydd ymysg merched o dan 16 oed o oddeutu 11 fesul mil ymysg merched 13-15 oed ar ddiwedd y 1990au i 5.5 yn 2013;

  • gostyngodd y gyfradd beichiogrwydd yn nifer y merched o dan 18 oed o 36.9 fesul mil ymysg merched 15-17 oed yn 2010 i 27.3 yn 2013;

  • ymysg merched o dan 20 oed gostyngodd y gyfradd o 55.1 fesul mil ymysg merched 15-19 oed yn 2010 i 42.9 yn 2013.

Stats Cymru, 2015

 

 

Realiti beichiogrwydd yn yr arddegau, Darllediad gan ITV 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae ymchwil yn dangos bod pobl ifanc sydd wedi cymryd rhan mewn rhaglen Addysg Rhyw a Pherthnasoedd dda yn fwy tebygol o ddefnyddio condomau a dulliau atal cenhedlu os byddant yn cael rhyw
Kirby 2007

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    The realities of teen pregnancy ITV Broadcast

    7 years ago • 2,190

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru