Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol (STIs)

Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol (STIs)

Caiff heintiau a drosglwyddir yn rhywiol eu trosglwyddo o un person i’r llall drwy ryw heb ddiogelwch neu gysylltiad ag organau cenhedlu. Maent yn cynnwys Clamydia, Dafadennau Gwenerol, Herpes yr Organau Cenhedlu, Gonorea, Syffilis, HIV, Trichomonas vaginalis  (TV), Llau Cedor a Chlefyd Crafu. NHS Choices, 2015

Mae rhyw mwy diogel yn golygu defnyddio condomau’n gywir bob tro rydych chi’n cael rhyw. Os na fyddwch yn defnyddio condom rydych mewn mwy o berygl o gael haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI). Nid oes angen ichi gael nifer fawr o bartneriaid rhywiol i gael haint. Mae modd trin y rhan fwyaf o STIs ac fel arfer mae'n well dechrau cael triniaeth cyn gynted â phosibl. Mae rhai heintiau, fel HIV, dafadennau gwenerol a herpes yr organau cenhedlu nad ydynt byth yn gadael y corff ond mae cyffuriau ar gael i leihau’r symptomau. Gall cyffuriau hefyd oedi neu atal cymhlethdodau sy’n gysylltiedig â HIV rhag datblygu. Os na chânt eu trin, gall llawer o STIs fod yn boenus neu’n anghyfforddus, gallant achosi niwed parhaol i’ch iechyd a’ch ffrwythlondeb, a gellir eu trosglwyddo i rywun arall. FPA

 

 

GIG – Clamydia

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yn cael effaith anghymesur ar fenywod a merched glasoed. Bob blwyddyn, mae un o bob 20 o ferched glasoed yn cael haint bacterol drwy gyswllt rhywiol, ac mae’r oedran pan fydd merched yn dal yr heintiau hyn gostwng. Dylai gwella ymwybyddiaeth a gwybodaeth o heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a sut i’w hatal ymysg y glasoed fod yn rhan o bob addysg rhyw a gwasanaeth rhywiol.
Gan Sefydliad Iechyd y Byd, 2015 ar

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    NHS - Chlamydia

    9 years ago • 1,698

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru