HIV/AIDS

HIV/AIDS

Talfyriad am Human Immunodeficiency Virus (Feirws Immiwnoddiffygiant Dynol) yw HIV ac mae’n hysbys bod y feirws yn achosi AIDS(Acquired Immune Deficiency Syndrome neu Syndrom Diffyg Iminwedd Caffaeledig).  Mae HIV yn lladd neu’n niweidio celloedd system imiwnedd y corff, gan ddinistrio’n gynyddol ei allu i ymladd yn erbyn heintiau a rhai mathu o ganser.

Dim ond pan fydd y niwed i’rsystem imiwnedd wedi cyrraedd lefel ddifrifol benodol neu os bydd rhywun wedi datblygu un neu fwy o blith 26 o afiechydon sydd fel arall yn brin o ganlyniad i’r system imiwnedd yn methu y dywedir bod AIDS ar berson sydd wedi ei heintio â HIV. Gall gymryd rhwng ychydig fisoedd a thros 10 mlynedd i’r person sydd wedi’i heintio ddatblygu symptomau.

Caiff HIV ei drosglwyddo o berson sydd wedi’i heintio drwy drosglwyddo hylifau’r corff fel gwaed, semen, hylif y fagina a llaeth y fron.

Mae grwpiau penodol y gall eu gweithgareddau olygu bod mwy o berygl iddynt gael eu heintio nag eraill. Mae’r rhain yn cynnwys; dynion sy’n cael rhyw gyda dynion eraill (MSM), defnyddwyr cyffuriau sy’n chwistrellu (IDU), pobl sydd wedi byw fel oedolion mewn gwledydd lle mae trosglwyddo HIV rhwng pobl heterorywiol yn gyffredin (yn benodol De, Dwyrain a Chanol Affrica) a babanod sydd wedi cael eu geni i famau sydd wedi’u heintio.

Nid oes unrhyw frechiad neu wellhad ar gael eto ar gyfer yr haint HIV ond ceir triniaeth sy’n arafu cynnydd y clefyd yn sylweddol.

 

Mae'n Dechrau Gyda Fi

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae tua 100,000 o bobl yn byw gyda haint HIV (sydd wedi cael diagnosis a heb gael diagnosis) yn y DU
HIV in the United Kingdom: 2013 Report, Public Health England

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    It Starts With Me

    7 years ago • 4,496

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru