Atal cenhedlu

Atal cenhedlu

Defnyddio hormonau, dyfeisiau neu lawdriniaeth i atal menyw rhag beichiogi yw atal cenhedlu.  Mae’n galluogi cyplau i ddewis a ydynt am gael babi a phryd.

Condomau yw'r unig ddull atal cenhedlu sy’n amddiffyn rhag heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI) yn ogystal ag atal beichiogrwydd. Felly, ar gyfer y rhai sy’n defnyddio dull atal cenhedlu arall, megis y bilsen atal cenhedlu, dylent ddefnyddio condom hefyd i’w hatal rhag cael STI.

Y dulliau atal cenhedlu ar gyfer dynion yw:

 • Condomau
 • Fasdoriad

Y dulliau atal cenhedlu ar gyfer menywod yw:

 • Y bilsen atal cenhedlu gyfun
 • Y bilsen atal cenhedlu progestogen yn unig
 • Mewnblaniadau atal cenhedlu
 • Pigiadau atal cenhedlu
 • Patsys atal cenhedlu
 • Diafframau a chapiau
 • Atal cenhedlu brys
 • Dyfais Fewngroth (IUD)
 • System Fewngroth (IUS)
 • Femidoms (Condomau i fenywod)
 • Sterileiddio Menywod
 • Cylch y Wain

Effeithiolrwydd atal cenhedlu

Mae’r rhan fwyaf o ddulliau atal cenhedlu yn fwy na 99% yn effeithiol os cânt eu defnyddio’n gywir, ond mae pa mor effeithiol ydynt yn dibynnu ar nifer o ffactorau megis oedran, pa mor aml mae rhywun yn cael rhyw ac a yw pobl wedi dilyn y cyfarwyddiadau wrth ddefnyddio’r  dull atal cenhedlu.

Dull Atal Cenhedlu Gwrthdroadwy Hirdymor (LARC)

Mae LARC 99% yn ddibynadwy ac mae’n fwy effeithiol am atal beichiogrwydd nag unrhyw ddull atal cenhedlu arall.

Yng Nghymru, rhoddwyd mwy o bwyslais ar LARC dros y blynyddoedd diwethaf drwy’r prosiect ‘Grymuso i Ddewis’. Ymyrraeth yw hwn i leihau beichiogi cyson yn yr arddegau gan annog defnyddio’r dull atal cenhedlu gwrthdroadwy hirdymor (LARC). Datblygwyd gwybodaeth i weithwyr iechyd proffesiynol a’r cyhoedd i roi cyngor pellach am y prosiect.

 

Mathau o atal cenhedlu

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Types of contraception

  11 years ago • 80,682

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru