Chwarae

Chwarae

“Mae chwarae'n ymddygiad y mae'r plentyn wedi'i ddewis o'i wirfodd, yn ei lywio ei hun ac yn ei wneud er ei fwyn ei hun. Mae'n cael ei wneud heb olwg ar unrhyw nod na gwobr allanol, ac mae'n rhan sylfaenol ac annatod o ddatblygiad iach - nid yn unig o ran y plant unigol, ond hefyd o ran y gymdeithas y maent yn byw ynddi.” (Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru, 2002)

Elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae yw Chwarae Cymru. Mae’n darparu cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb mewn chwarae plant neu sy’n gyfrifol am ddarpariaeth o’r fath.  

Mae PLAY yn ffilm fer fywiog a chyffrous a gynhyrchwyd gan Chwarae Cymru i ddathlu chwarae plant – gellir ei rhannu gyda chydweithwyr a ffrindiau er mwyn eirioli hawl plant i chwarae.

 

PLAY | CHWARAE Dyma Fi: Erthygl 31 a Hawl Plentyn i Chwarae

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn ystod babandod, gall gweithgaredd corfforol gael effaith gadarnhaol ar sgiliau echddygol a datblygiad gwybyddol
BHF National Centre Evidence Briefing: Making the case for physical activity, 2013

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru