Gweithgaredd Corfforol

Gweithgaredd Corfforol

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn diffinio gweithgaredd corfforol fel unrhyw symudiad corfforol sy’n cael ei greu gan gyhyrau ysgerbydol sy’n gofyn am ddefnyddio egni, gan gynnwys gweithgareddau a wneir wrth weithio, chwarae, gwneud tasgau yn y cartref, teithio, a gwneud gweithgareddau hamdden.

Mae llawer o fanteision i weithgaredd corfforol rheolaidd, yn enwedig o ran iechyd, iechyd meddwl a lles. Mae’r risg y bydd pobl sy’n gorfforol egnïol yn datblygu clefydau cronig difrifol megis clefyd y galon, strôc, diabetes a rhai canserau 50% yn is a’r risg o farw cyn pryd 20-30%. Amcangyfrifwyd bod cost anweithgaredd corfforol i Gymru yn cyfateb i tua £650 miliwn y flwyddyn.

Canllawiau Gweithgaredd Corfforol

Ym mis Gorffennaf 2011 cyhoeddodd pedwar Prif Swyddog Meddygol y DU ganllawiau newydd ar weithgaredd corfforol mewn adroddiad ar y cyd yn dwyn y teitl Start Active, Stay Active.  Mae’r canllawiau sy’n disodli’r neges 5 x 30 yn canolbwyntio ar fod yn weithgar bob dydd, a thros gyfnod o wythnos dylai oedolion anelu at 150 munud o weithgaredd cymharol ddwys mewn pyliau o 10 munud neu fwy. Darperir canllawiau penodol ar gyfer grwpiau oedran gwahanol – y blynyddoedd cynnar, plant a phobl ifanc, oedolion ac oedolion hŷn.


Beth yw'r peth gorau gorau y gallwch chi ei wneud ar gyfer eich iechyd?

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Gearing up for activity

  1 year ago • 101
 • Video link

  This Girl Can

  5 years ago • 6,440
 • Video link

  Gweithdy Actif

  2 years ago • 12
 • Video link

  Outdoor Recreation: Resources for Health

  4 years ago • 2,100
 • Video link

  Beth yw'r peth gorau gorau y gallwch chi ei wneud ar gyfer eich iechyd?

 • Video link

  Michael Chang: Developing the Wales Planning for Health and Wellbeing Briefing. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  4 years ago • 11
 • Video link

  Stuart Williams: Planning and Health. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  4 years ago • 26
 • Video link

  Dr Barry Lambe: Irelands Smarter Travel Programme. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  4 years ago • 26
 • Video link

  Dr Tim Jones: Electrifying Wellbeing. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  4 years ago • 44
 • Video link

  Cefnogwyr Pêl-droed yn Hyfforddi

  7 years ago • 683
 • Video link

  Iechyd a Lles, Cyfoeth Naturiol Cymru

  5 years ago • 13
 • Video link

  Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol – Gardd Gymunedol Sant Pedr, Caerdydd

  5 years ago • 641

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru