Gweithgaredd Corfforol

Gweithgaredd Corfforol

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn diffinio gweithgaredd corfforol fel unrhyw symudiad corfforol sy’n cael ei greu gan gyhyrau ysgerbydol sy’n gofyn am ddefnyddio egni, gan gynnwys gweithgareddau a wneir wrth weithio, chwarae, gwneud tasgau yn y cartref, teithio, a gwneud gweithgareddau hamdden.

Mae llawer o fanteision i weithgaredd corfforol rheolaidd, yn enwedig o ran iechyd, iechyd meddwl a lles. Mae’r risg y bydd pobl sy’n gorfforol egnïol yn datblygu clefydau cronig difrifol megis clefyd y galon, strôc, diabetes a rhai canserau 50% yn is a’r risg o farw cyn pryd 20-30%. Amcangyfrifwyd bod cost anweithgaredd corfforol i Gymru yn cyfateb i tua £650 miliwn y flwyddyn.

Canllawiau Gweithgaredd Corfforol

Ym mis Gorffennaf 2011 cyhoeddodd pedwar Prif Swyddog Meddygol y DU ganllawiau newydd ar weithgaredd corfforol mewn adroddiad ar y cyd yn dwyn y teitl Start Active, Stay Active.  Mae’r canllawiau sy’n disodli’r neges 5 x 30 yn canolbwyntio ar fod yn weithgar bob dydd, a thros gyfnod o wythnos dylai oedolion anelu at 150 munud o weithgaredd cymharol ddwys mewn pyliau o 10 munud neu fwy. Darperir canllawiau penodol ar gyfer grwpiau oedran gwahanol – y blynyddoedd cynnar, plant a phobl ifanc, oedolion ac oedolion hŷn.


Beth yw'r peth gorau gorau y gallwch chi ei wneud ar gyfer eich iechyd?

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Beth yw'r peth gorau gorau y gallwch chi ei wneud ar gyfer eich iechyd?

    3 years ago • 0 views

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/ssQ97rEJLy http://t.co/0zO8cUJ5qm

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/mvxAfT8dbk http://t.co/wmQG8MAUBj

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/YX8KcObnr2 http://t.co/Wv87dvOTcW

@PHNetworkCymru