Iechyd y Geg

Iechyd y Geg

Mae iechyd y geg yn hanfodol i iechyd cyffredinol ac ansawdd bywyd. Mae'n gyflwr o fod yn rhydd o boen yn y geg a'r wyneb, canser y geg a'r gwddf, haint a briwiau'r geg, clefyd periodontol (y deintgig), pydredd dannedd, colli dannedd, a chlefydau ac anhwylderau eraill sy'n cyfyngu ar allu unigolyn o ran cnoi, gwenu, siarad, a lles seicogymdeithasol.

Mae atal yn allweddol i wella iechyd y geg. Gellir lleihau ffactorau risg clefydau'r geg os bydd rhaglenni gwasanaethau deintyddol a gwella iechyd y geg yn cael eu cyfeirio tuag at atal, a'u hintegreiddio â pholisïau a mentrau gwella iechyd eraill. Ymhlith y ffactorau risg ar gyfer clefydau'r geg mae deiet afiach, defnyddio tybaco a'r defnydd niweidiol o alcohol. Mae hylendid y geg gwael hefyd yn ffactor risg ar gyfer clefyd geneuol. Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2015

 

Pam mae fy mhlentyn ifanc yn cael wlserau yn y geg

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Ymhlith y ffactorau risg ar gyfer clefydau'r geg mae deiet afiach, defnyddio tybaco, y defnydd niweidiol o alcohol a hylendid y geg gwael, a ffactorau cymdeithasol.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/en/

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Ymgynghori â meddyg teulu wrth Brofi Problemau gyda Dannedd neu Gums

    2 years ago • 565

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru