Iechyd y Geg

Iechyd y Geg

Mae iechyd y geg yn hanfodol i iechyd cyffredinol ac ansawdd bywyd. Mae'n gyflwr o fod yn rhydd o boen yn y geg a'r wyneb, canser y geg a'r gwddf, haint a briwiau'r geg, clefyd periodontol (y deintgig), pydredd dannedd, colli dannedd, a chlefydau ac anhwylderau eraill sy'n cyfyngu ar allu unigolyn o ran cnoi, gwenu, siarad, a lles seicogymdeithasol.

Mae atal yn allweddol i wella iechyd y geg. Gellir lleihau ffactorau risg clefydau'r geg os bydd rhaglenni gwasanaethau deintyddol a gwella iechyd y geg yn cael eu cyfeirio tuag at atal, a'u hintegreiddio â pholisïau a mentrau gwella iechyd eraill. Ymhlith y ffactorau risg ar gyfer clefydau'r geg mae deiet afiach, defnyddio tybaco a'r defnydd niweidiol o alcohol. Mae hylendid y geg gwael hefyd yn ffactor risg ar gyfer clefyd geneuol. Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2015

 

Pam mae fy mhlentyn ifanc yn cael wlserau yn y geg

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn fyd-eang, mae gan 60-90% o blant ysgol a bron 100% o oedolion dyllau yn eu dannedd.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/en/

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru