Arthritis

Arthritis

Mae arthritis yn gyflwr cyffredin sy’n achosi poen a llid mewn cymal.

Yn y DU, mae oddeutu 10 miliwn o bobl yn dioddef o arthritis. Mae’n effeithio ar bobl o bob oed, gan gynnwys plant.

Y ddau fath mwyaf cyffredin o arthritis yw:

Osteoarthritis: y math mwyaf cyffredin o arthritis yn y DU, sy’n effeithio ar oddeutu 8 miliwn o bobl. Mae’n datblygu amlaf ymysg oedolion yn eu 40au hwyr neu hŷn. Mae hefyd yn fwy cyffredin ymysg menywod a phobl gyda hanes teuluol o’r cyflwr. Fodd bynnag, gall ddigwydd i rywun o unrhyw oed o ganlyniad i anaf neu gall fod yn gysylltiedig â chyflyrau eraill yn ymwneud â’r cymalau, megis gowt neu arthritis gwynegol.

Arthritis Gwynegol: Yn y DU, mae arthritis gwynegol yn effeithio ar fwy na 400,000 o bobl. Mae’n aml yn dechrau pan fydd person rhwng 40 a 50 mlwydd oed. Mae merched dair gwaith yn fwy tebygol o gael eu heffeithio na dynion. Mae arthritis gwynegol ac osteoarthritis yn ddau gyflwr gwahanol. Mae arthritis gwynegol yn digwydd pan fydd system imiwnedd y corff yn targedu cymalau sydd wedi eu heffeithio, sy’n arwain at boen a chwyddo.

Caiff arthritis ei gysylltu’n aml â phobl hŷn, ond gall hefyd effeithio ar blant. Yn y DU, mae oddeutu 15,000 o blant a phobl ifanc wedi’u heffeithio gan arthritis.

Nid yw byw gydag arthritis yn hawdd a gall gwneud tasgau syml, bob dydd fod yn boenus ac yn anodd. Fodd bynnag, mae nifer o bethau y gallwch ei wneud i sicrhau eich bod yn byw bywyd iach. Mae ystod o wasanaethau a budd-daliadau hefyd ar gael.

O: http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/a/article/arthritis/ , Medi 2016

 

Byw gydag arthritis: Sut brofiad yw cael diagnosis yn ifanc?

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Byw gydag arthritis: Sut brofiad yw cael diagnosis yn ifanc?*

    6 years ago • 25,769

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru