Clefydau Anhrosglwyddadwy

Clefydau Anhrosglwyddadwy

Nid yw Clefydau Anhrosglwyddadwy, a elwir hefyd yn glefydau cronig, yn cael eu trosglwyddo o un person i'r llall.  Maent yn para am gyfnod hir ac yn datblygu'n araf ar y cyfan.  Y pedwar prif fath o glefydau anhrosglwyddadwy yw clefydau cardiofasgwlaidd (e.e. trawiad ar y galon a strôc), canser, clefydau anadlol cronig (e.e. clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint ac asthma) a diabetes.

Mae mwy na 36 miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn o glefydau anhrosglwyddadwy (63% o farwolaethau ar draws y byd), yn cynnwys mwy nag 14 miliwn o bobl sy'n marw'n rhy ifanc rhwng 30 a 70 oed.  Mae gwledydd incwm isel ac incwm canolig eisoes yn ysgwyddo 86% o'r marwolaethau cynamserol hyn.

(Sefydliad Iechyd y Byd, 2015)

 

Cynhyrchwyd y fideo canlynol gan CHRODIS (saesneg yn unig) sydd yn gweithio ar draws yr UE i hwyluso cyfnewid arferion da yn ymwneud ag ataliaeth a gofal clefydau cronig ledled Ewrop.

 

Clefydau Cronig: Busnes i Bawb

Roedd 42 miliwn o blant o dan 5 oed dros eu pwysau neu’n ordew yn 2013.
Sefydliad Iechyd y Byd, 2015

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru