Iechyd Meddwl Amenedigol

Iechyd Meddwl Amenedigol

Yn ystod beichiogrwydd ac yn ystod y flwyddyn ar ôl rhoi genedigaeth gall menywod ddioddef ystod o broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys gorbryder, iselder ac anhwylderau seicotig ôl-enedigol. Gyda’i gilydd, gelwir y rhain yn salwch meddwl amenedigol.

Mae salwch meddwl amenedigol yn effeithio ar o leiaf 10% o fenywod ac os na chaiff ei drin gall gael effaith andwyol arnynt hwy a’u teuluoedd. Pan fydd mamau yn dioddef o’r mathau hyn o salwch mae’n cynyddu’r tebygolrwydd y bydd plant yn cael anawsterau ymddygiadol, cymdeithasol neu ddysgu ac yn methu â chyflawni eu potensial.

Yn aml gellir atal salwch meddwl amenedigol rhag cychwyn a datblygu drwy ei nodi’n gynnar a rheoli cyflwr y fenyw gan arbenigwr, ynghyd â gwneud dewisiadau prydlon a hyddysg am driniaeth. Hyd yn oed os nad oes modd atal y salwch ei hun, mae’n bosibl atal llawer o effeithiau negyddol salwch meddwl amenedigol ar deuluoedd.  (NSPCC, 2012)

O ganlyniad i brinder gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru, lansiodd Llywodraeth Cymru brosiect newydd ‘Meddwl am Ddau’ ar ddiwedd 2013.

 

Gofal Iechyd Meddwl Amenedigol

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae 15 – 35% o fenywod yn profi straen, gorbryder ac iselder sylweddol yn ystod eu beichiogrwydd ac yn dilyn hynny
Mind

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Gofal Iechyd Meddwl Amenedigol*

    5 years ago • 2,477

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru