Iechyd Meddwl

Iechyd Meddwl

Mae’r cwestiwn ‘beth yw iechyd meddwl?’ wedi bod yn destun trafodaethau lu dros flynyddoedd lawer. Hyd yma nid oes cytundeb cyffredinol ar ddiffiniad o ‘iechyd meddwl’. Yng nghyd-destun gwella iechyd meddwl yng Nghymru, mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mabwysiadu dull gweithredu Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda dealltwriaeth gyfannol o ‘iechyd’, sydd wedi cael ei ddiffinio gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) fel ‘...cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyfan gwbl ac nid dim ond absenoldeb afiechyd neu eiddilwch.’ (Sefydliad Iechyd y Byd, 1946)

Ar sail hyn, gallwn ddeall bod iechyd meddwl

 • yn rhan annatod o iechyd
 • yn fwy nag absenoldeb salwch meddwl
 • yn gysylltiedig ag iechyd corfforol ac ymddygiad yn bennaf. (Sefydliad Iechyd y Byd, 2005)

Fodd bynnag, mae’r term ‘iechyd meddwl’ wedi cael ei ddefnyddio ers cryn amser fel term sy’n gyfystyr â ‘salwch meddwl’ neu fel enw arall arno. Mae’n bwysig herio hyn, er mwyn i ‘iechyd a lles meddyliol’ gael ei werthfawrogi fel rhinwedd ddymunol ynddo’i hun, ac fel mwy nag absenoldeb symptomau salwch meddwl. (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006)

Darllenwch fwy

 

Enwogion yn sôn am broblemau iechyd meddwl

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae menywod yn fwy tebygol o fod wedi cael eu trin am broblem iechyd meddwl na dynion ac mae gan tua deg y cant o blant broblem iechyd meddwl ar unrhyw un adeg
Sefydliad Iechyd Meddwl

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Gofal Iechyd Meddwl Amenedigol*

  1 year ago • 1,753 views
 • Video link

  FGM ac iechyd meddwl, Yr Adran Iechyd

  1 year ago • 463 views
 • Video link

  Cydberthynas: y darn o’r pos lles sydd ar goll

  1 year ago • 6,988 views
 • Video link

  Enwogion yn sôn am broblemau iechyd meddwl

The ACE Support Hub is pleased to announce a public screening Riverfront Theatre, Newport 28/09/17:… http://t.co/QRN0rzkCaW

@PHNetworkCymru

Mae’n bleser gan Hyb Cymorth ACE gyhoeddi dangosiad cyhoeddus Glan yr Afon, Casnewydd 28/09/17:… http://t.co/07l4frGBku

@PHNetworkCymru

Mae pobtaithyn dechrau rhywle; yn 2016dechreuodd #Cymru eithaith arhyd ffordd#DiwrnodDimCeiryByd. Mwy am ybuddion yn http://t.co/YlJVN91sAH

@PHNetworkCymru