Iechyd Meddwl

Iechyd Meddwl

Mae’r cwestiwn ‘beth yw iechyd meddwl?’ wedi bod yn destun trafodaethau lu dros flynyddoedd lawer. Hyd yma nid oes cytundeb cyffredinol ar ddiffiniad o ‘iechyd meddwl’. Yng nghyd-destun gwella iechyd meddwl yng Nghymru, mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mabwysiadu dull gweithredu Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda dealltwriaeth gyfannol o ‘iechyd’, sydd wedi cael ei ddiffinio gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) fel ‘...cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyfan gwbl ac nid dim ond absenoldeb afiechyd neu eiddilwch.’ (Sefydliad Iechyd y Byd, 1946)

Ar sail hyn, gallwn ddeall bod iechyd meddwl

 • yn rhan annatod o iechyd
 • yn fwy nag absenoldeb salwch meddwl
 • yn gysylltiedig ag iechyd corfforol ac ymddygiad yn bennaf. (Sefydliad Iechyd y Byd, 2005)

Fodd bynnag, mae’r term ‘iechyd meddwl’ wedi cael ei ddefnyddio ers cryn amser fel term sy’n gyfystyr â ‘salwch meddwl’ neu fel enw arall arno. Mae’n bwysig herio hyn, er mwyn i ‘iechyd a lles meddyliol’ gael ei werthfawrogi fel rhinwedd ddymunol ynddo’i hun, ac fel mwy nag absenoldeb symptomau salwch meddwl. (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006)

Darllenwch fwy

 

Enwogion yn sôn am broblemau iechyd meddwl

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Dim ond 1 o bob 10 carcharor sydd heb anhwylder meddwl.
Sefydliad Iechyd Meddwl

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Phill Chick

  6 months ago • 12
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Question and Answer Session

  6 months ago • 4
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Adam Jones

  6 months ago • 6
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Jules Twells

  6 months ago • 10
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Sir Mansel Aylward and Dr Adrian Neal

  6 months ago • 43
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being: Employing Best Practice

  6 months ago • 18
 • Video link

  Tyfu Rhondda - Bydd Garddio ar Bresgripsiwn

  1 year ago • 180
 • Video link

  5 Cam Hawdd i Wella Eich Lles

  2 years ago • 2,020
 • Video link

  Atgofion Chwaraeon: Nid ydym Byth yn Colli

  1 year ago • 3,003
 • Video link

  Gofal Iechyd Meddwl Amenedigol*

  3 years ago • 2,477
 • Video link

  FGM ac iechyd meddwl, Yr Adran Iechyd

  2 years ago • 790
 • Video link

  Cydberthynas: y darn o’r pos lles sydd ar goll

  2 years ago • 14,695

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru