Iechyd Meddwl

Iechyd Meddwl

Mae’r cwestiwn ‘beth yw iechyd meddwl?’ wedi bod yn destun trafodaethau lu dros flynyddoedd lawer. Hyd yma nid oes cytundeb cyffredinol ar ddiffiniad o ‘iechyd meddwl’. Yng nghyd-destun gwella iechyd meddwl yng Nghymru, mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mabwysiadu dull gweithredu Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda dealltwriaeth gyfannol o ‘iechyd’, sydd wedi cael ei ddiffinio gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) fel ‘...cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyfan gwbl ac nid dim ond absenoldeb afiechyd neu eiddilwch.’ (Sefydliad Iechyd y Byd, 1946)

Ar sail hyn, gallwn ddeall bod iechyd meddwl

 • yn rhan annatod o iechyd
 • yn fwy nag absenoldeb salwch meddwl
 • yn gysylltiedig ag iechyd corfforol ac ymddygiad yn bennaf. (Sefydliad Iechyd y Byd, 2005)

Fodd bynnag, mae’r term ‘iechyd meddwl’ wedi cael ei ddefnyddio ers cryn amser fel term sy’n gyfystyr â ‘salwch meddwl’ neu fel enw arall arno. Mae’n bwysig herio hyn, er mwyn i ‘iechyd a lles meddyliol’ gael ei werthfawrogi fel rhinwedd ddymunol ynddo’i hun, ac fel mwy nag absenoldeb symptomau salwch meddwl. (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006)

Darllenwch fwy

 

Enwogion yn sôn am broblemau iechyd meddwl

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Dengys cyfraddau hunanladdiad fod dynion o Brydain dair gwaith yn fwy tebygol o farw drwy hunanladdiad na menywod o Brydain ac mae ystadegau hunan-niwed ar gyfer y DU ymhlith yr uchaf yn Ewrop: 400 fesul 100,000 o’r boblogaeth
Sefydliad Iechyd Meddwl

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Tyfu Rhondda - Bydd Garddio ar Bresgripsiwn

  1 month ago • 137 views
 • Video link

  5 Cam Hawdd i Wella Eich Lles

  1 year ago • 984 views
 • Video link

  Atgofion Chwaraeon: Nid ydym Byth yn Colli

  1 year ago • 2,081 views
 • Video link

  Gofal Iechyd Meddwl Amenedigol*

  2 years ago • 2,082 views
 • Video link

  FGM ac iechyd meddwl, Yr Adran Iechyd

  1 year ago • 589 views
 • Video link

  Cydberthynas: y darn o’r pos lles sydd ar goll

  1 year ago • 8,742 views
 • Video link

  Enwogion yn sôn am broblemau iechyd meddwl

RT : Wonderful to announce our success at becoming collaborating centre for #investment in #health. Looking forward to d…

@PHNetworkCymru

RT : Panel debate .....the future of Sexual Health in Wales #SHWales2018 view from podium ???? http://t.co/tRcGqhm0yx

@PHNetworkCymru

RT : C-Card schemes in #Wales struggling , funding & teams being decimated #SHWales2018

@PHNetworkCymru