Iechyd Meddwl

Iechyd Meddwl

Mae’r cwestiwn ‘beth yw iechyd meddwl?’ wedi bod yn destun trafodaethau lu dros flynyddoedd lawer. Hyd yma nid oes cytundeb cyffredinol ar ddiffiniad o ‘iechyd meddwl’. Yng nghyd-destun gwella iechyd meddwl yng Nghymru, mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mabwysiadu dull gweithredu Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda dealltwriaeth gyfannol o ‘iechyd’, sydd wedi cael ei ddiffinio gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) fel ‘...cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyfan gwbl ac nid dim ond absenoldeb afiechyd neu eiddilwch.’ (Sefydliad Iechyd y Byd, 1946)

Ar sail hyn, gallwn ddeall bod iechyd meddwl

 • yn rhan annatod o iechyd
 • yn fwy nag absenoldeb salwch meddwl
 • yn gysylltiedig ag iechyd corfforol ac ymddygiad yn bennaf. (Sefydliad Iechyd y Byd, 2005)

Fodd bynnag, mae’r term ‘iechyd meddwl’ wedi cael ei ddefnyddio ers cryn amser fel term sy’n gyfystyr â ‘salwch meddwl’ neu fel enw arall arno. Mae’n bwysig herio hyn, er mwyn i ‘iechyd a lles meddyliol’ gael ei werthfawrogi fel rhinwedd ddymunol ynddo’i hun, ac fel mwy nag absenoldeb symptomau salwch meddwl. (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006)

Darllenwch fwy

 

Enwogion yn sôn am broblemau iechyd meddwl

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Bydd tua chwarter y boblogaeth yn profi rhyw fath o broblem iechyd meddwl yn ystod cyfnod o flwyddyn, a chymysgedd o orbryder ac iselder yw’r anwylder meddwl mwyaf cyffredin ym Mhrydain (Sefydliad Iechyd Meddwl)
Sefydliad Iechyd Meddwl

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Time to Change: See the Bigger Picture

  1 year ago • 236
 • Video link

  Positive Mental Health at Work

  2 years ago • 10,009
 • Video link

  Ymateb i ddatgeliad plentyn am gam-drin , NSPCC

  2 years ago • 197
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Phill Chick

  2 years ago • 12
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Question and Answer Session

  2 years ago • 4
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Adam Jones

  2 years ago • 6
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Jules Twells

  2 years ago • 10
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being - Sir Mansel Aylward and Dr Adrian Neal

  2 years ago • 43
 • Video link

  Workplace Mental Health & Well-being: Employing Best Practice

  2 years ago • 18
 • Video link

  Tyfu Rhondda - Bydd Garddio ar Bresgripsiwn

  3 years ago • 180
 • Video link

  5 Cam Hawdd i Wella Eich Lles

  4 years ago • 2,020
 • Video link

  Atgofion Chwaraeon: Nid ydym Byth yn Colli

  4 years ago • 3,003
 • Video link

  Gofal Iechyd Meddwl Amenedigol*

  5 years ago • 2,477
 • Video link

  FGM ac iechyd meddwl, Yr Adran Iechyd

  4 years ago • 790
 • Video link

  Cydberthynas: y darn o’r pos lles sydd ar goll

  4 years ago • 14,695

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru