Maeth

Maeth

Mae maeth da – deiet digonol a chytbwys ynghyd â gweithgaredd corfforol rheolaidd yn hanfodol ar gyfer iechyd da. Gall maeth gwael arwain at lai o imiwnedd, mwy o debygolrwydd o gael clefydau, nam ar ddatblygiad corfforol a meddyliol, a llai o gynhyrchiant.

Nid oes un bwyd penodol yn cynnwys yr holl faethynnau hanfodol sydd eu hangen ar y corff i fod yn iach ac i weithio’n effeithlon. Mae angen i ddeiet iach a chytbwys gynnwys amrywiaeth o fwydydd o bob grŵp bwyd. Mae’r Canllaw Bwyta'n Iach yn dangos pa gyfran o fwydydd y dylid eu bwyta o’r grwpiau bwyd gwahanol er mwyn darparu deiet iach sy’n rhoi’r holl faethynnau sydd eu hangen ar y corff i fod yn heini ac iach.

Mae gan ddeiet swyddogaeth bwysig i’w chwarae mewn atal clefyd coronaidd y galon a chanser, y prif achosion marwolaeth yng Nghymru. Fel yng ngwledydd eraill y DU, nid yw ein deiet yng Nghymru yn dilyn argymhellion deietegol y llywodraeth. Mae angen polisïau a rhaglenni integredig lleol a chenedlaethol i hyrwyddo deiet iachach ac i leihau anghydraddoldebau iechyd yn effeithiol. (Bwyd a Lles, Asiantaeth Safonau Bwyd/Llywodraeth Cynulliad Cymru 2003).

Darllenwch fwy

 

Bwyd a Hwyl Caerdydd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Nid oes angen atchwanegiadau deietegol ar y mwyafrif o bobl a gallant ddiwallu eu hanghenion maeth drwy fwyta deiet cytbwys ac iach
BDA FoodFacts, 2013

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Bwyd Caerdydd

  3 years ago • 2,649
 • Video link

  Sgiliau Maeth am Oes

  3 years ago • 64
 • Video link

  Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol – Gardd Gymunedol Sant Pedr, Caerdydd

  3 years ago • 641

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru