Maeth

Maeth

Mae maeth da – deiet digonol a chytbwys ynghyd â gweithgaredd corfforol rheolaidd yn hanfodol ar gyfer iechyd da. Gall maeth gwael arwain at lai o imiwnedd, mwy o debygolrwydd o gael clefydau, nam ar ddatblygiad corfforol a meddyliol, a llai o gynhyrchiant.

Nid oes un bwyd penodol yn cynnwys yr holl faethynnau hanfodol sydd eu hangen ar y corff i fod yn iach ac i weithio’n effeithlon. Mae angen i ddeiet iach a chytbwys gynnwys amrywiaeth o fwydydd o bob grŵp bwyd. Mae’r Canllaw Bwyta'n Iach yn dangos pa gyfran o fwydydd y dylid eu bwyta o’r grwpiau bwyd gwahanol er mwyn darparu deiet iach sy’n rhoi’r holl faethynnau sydd eu hangen ar y corff i fod yn heini ac iach.

Mae gan ddeiet swyddogaeth bwysig i’w chwarae mewn atal clefyd coronaidd y galon a chanser, y prif achosion marwolaeth yng Nghymru. Fel yng ngwledydd eraill y DU, nid yw ein deiet yng Nghymru yn dilyn argymhellion deietegol y llywodraeth. Mae angen polisïau a rhaglenni integredig lleol a chenedlaethol i hyrwyddo deiet iachach ac i leihau anghydraddoldebau iechyd yn effeithiol. (Bwyd a Lles, Asiantaeth Safonau Bwyd/Llywodraeth Cynulliad Cymru 2003).

Darllenwch fwy

 

Bwyd a Hwyl Caerdydd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Nid oes angen atchwanegiadau deietegol ar y mwyafrif o bobl a gallant ddiwallu eu hanghenion maeth drwy fwyta deiet cytbwys ac iach
BDA FoodFacts, 2013

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  WHO: Five keys to safer food

  6 years ago • 133,115
 • Video link

  A Recipe for Life - Nutrition in Early Years Seminar Highlights

  2 years ago • 3
 • Video link

  Andrea Basu, Boliau Bach/ Tiny Tums

  2 years ago • 1
 • Video link

  Sarah Andrews and Sarah Power, Healthy and Sustainable PreSchool Scheme Wales

  2 years ago • 2
 • Video link

  Dr Helen Crawley, Infant and young child nutrition: what needs to change?

  2 years ago • 2
 • Video link

  Lucy O'Loughlin Healthy Weight Healthy Wales

  2 years ago • 2
 • Video link

  Judith John, Food and Nutrition in Childcare Settings – Best Practice Guidance (2018)

  2 years ago • 1
 • Video link

  Bwyd Caerdydd

  5 years ago • 2,649
 • Video link

  Sgiliau Maeth am Oes

  5 years ago • 64
 • Video link

  Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol – Gardd Gymunedol Sant Pedr, Caerdydd

  5 years ago • 641

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru