Brexit a Chymru

Brexit a Chymru

Mae’r UE wedi cyflwyno deddfwriaeth dros amser i ddiogelu hawliau ac amddiffyniadau gweithwyr. Trwy gyflwyno Cyfarwyddeb Amser Gweithio Ewropeaidd (EWTD) mae gweithwyr wedi cael eu diogelu rhag gweithio mwy na 48 awr yr wythnos ar gyfartaledd, gyda Chyfarwyddebau eraill yn ategu’r hawl i wyliau blynyddol.  Arweiniodd Cyfarwyddeb Triniaeth Gyfartal yr UE hefyd at wahardd gwahaniaethu yn y gweithle ar sail oed, crefydd a chyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, mynegwyd pryderon gan gyrff diwydiant a melinau trafod ynghylch y gost i’r economi sy’n gysylltiedig â rheoliadau gweithleoedd yr UE.

Mae’r DU yn aml wedi mynd y tu hwnt i’r hawliau a gyflwynwyd gan yr UE – er enghraifft mae’r cyfnod mamolaeth statudol o 52 wythnos yn y DU y tu hwnt i’r 14 wythnos sy’n cael ei sicrhau trwy ddeddfwriaeth yr UE. Fel rhan o’r paratoadau ar gyfer gadael yr UE, mae’r Llywodraeth wedi cynnig trosi holl gyfraith cyflogaeth yr UE yn gyfraith ddomestig, gyda’r Prif Weinidog yn gwarantu hawliau presennol yn ystod ei chyfnod hi yn y swydd.

Mae tair rhan o bump o sefydliadau’n rhagweld, o ganlyniad i bleidlais Brexit, y byddant yn ystod y tair blynedd nesaf yn cael anhawster yn recriwtio gweithwyr uwch a medrus/technegol, tra bod dwy ran o bump yn rhagweld anhawster cynyddol yn recriwtio staff gweithredol. (Ffynhonnell: CIPD 2017)

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru