Brexit a'r Amgylchedd

Brexit a'r Amgylchedd

Mae deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd (UE) wedi helpu i wella amddiffyniadau amgylcheddol yn y DU - er enghraifft, trwy greu gwelliannau i ansawdd dŵr ymdrochi a lleihau allyriadau i’r atmosffer o ddiwydiant. O safbwynt iechyd y cyhoedd, pan fydd y DU yn gadael yr UE, dylai cynnal a gwella lefelau amddiffyniadau amgylcheddol fod yn flaenoriaeth. Mae Llywodraeth y DU yn datgan ei bod wedi ‘ymrwymo i sicrhau mai dyma’r genhedlaeth gyntaf i adael yr amgylchedd mewn cyflwr gwell nag y cawsom ef.

Mae llawer o bryderon am iechyd yr amgylchedd sydd yn fyd-eang o ran natur - fel newid hinsawdd. Mae disgwyliadau y bydd y DU yn cynnal ei sefyllfa gref ar y llwyfan rhyngwladol yn ymwneud â’r materion hyn, gan weithio gyda gweddill Aelod-wladwriaethau’r UE a gweddill y byd. Gall Brexit fod yn gyfle i’r DU gryfhau ei hymrwymiadau amgylcheddol, i gyflwyno mentrau arloesol i fynd i’r afael â’r heriau a gyflwynir gan ddylanwadau amgylcheddol ar iechyd - ar y tir, mewn dŵr, ac yn yr aer yr ydym yn ei anadlu.

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru