Brexit ac Addysg

Brexit ac Addysg

Bydd ystod o ganlyniadau i system addysg y DU yn sgil y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd, o ysgolion i brifysgolion. Mae rhaglenni fel Erasmus wedi rhoi cyfle i fyfyrwyr y DU astudio yn yr UE, ac i’r gwrthwyneb, ac mae rhwyddineb teithio ar draws ffiniau wedi galluogi llawer o fyfyrwyr ac academyddion yr UE i dderbyn swyddi ym mhrifysgolion y DU, gan gyfrannu at yr economi leol.

Er y disgwylir na fydd unrhyw gyfyngiadau sylweddol yn cael eu cyflwyno ar deithio academaidd a fisas myfyrwyr unwaith y bydd Prydain wedi gadael yr UE, mae cyfranogiad y DU mewn prosiectau fel Erasmus yn y dyfodol yn dal yn ansicr.

Yn ystod y deng mlynedd hyd at 2017, derbyniodd y DU bron £8 biliwn mewn cyllid ymchwil gan y Comisiwn Ewropeaidd a’r Cyngor Ymchwil Ewropeaidd. [Source: BBC Active]

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru