Hawliau Dynol

Hawliau Dynol

Mae deall iechyd fel hawl dynol yn creu dyletswydd gyfreithiol ar wladwriaethau i sicrhau mynediad at ofal iechyd prydlon, derbyniol a fforddiadwy yn ogystal â darparu ar gyfer penderfynyddion sylfaenol iechyd, fel dŵr diogel ac yfadwy, glanweithdra, bwyd, tai, gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd ac addysg, a chydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Mae ymagwedd yn seiliedig ar hawliau dynol tuag at iechyd yn rhoi set glir o egwyddorion ar gyfer gosod a gwerthuso polisi iechyd a chyflwyno gwasanaethau, targedu arferion sydd yn gwahaniaethu a chysylltiadau grym anghyfiawn sydd wrth wraidd canlyniadau iechyd annheg.

Mae hawliau dynol yn rhyngwladol ac yn ddiymwad. Maent yn berthnasol yn gyfartal, i bawb, ym mhobman, heb wahaniaeth. Mae safonau Hawliau Dynol – yn ymwneud â bwyd, iechyd, addysg, bod yn rhydd rhag artaith, triniaeth annynol neu ddiraddiol – yn rhyng-gysylltiedig hefyd. Mae gwella un hawl yn hwyluso gwelliant y lleill. Yn yr un modd, mae amddifadedd un hawl yn cael effaith niweidiol ar y lleill.

WHO, Hawliau Dynol ac Iechyd, 2019

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru