Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Mae gweithwyr yn y sector iechyd yn tystio ac yn gorfod ymdopi ag effeithiau'r ffactorau cymdeithasol sy'n dylanwadu ar iechyd pobl yn rheolaidd. 

Mae gan y system gofal iechyd a'r gweithwyr sy'n gweithio ynddi swyddogaeth bwysig, swyddogaeth nad yw'n cael ei defnyddio'n ddigonol, i leihau anghydraddoldeb iechyd drwy gymryd camau i fynd i'r afael â'r ffactorau cymdeithasol sy'n dylanwadu ar iechyd.  Mae'r gweithlu iechyd mewn sefyllfa dda i ysgogi a datblygu gwasanaethau sy'n ystyried, ac sy'n ceisio gwella, y cyd-destun cymdeithasol ehangach i gleifion a staff.  (O:Working for Health Equity: The Role of Health Professionals, UCL Institute of Health Equity, 2013)

 

 

 

Hyfforddiant i fyfyrwyr gofal iechyd ar Anffurfio Organau Cenhedlu

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae 50.6 y cant o gyflogeion y GIG yn staff clinigol â chymwysterau proffesiynol. Mae 26.0 y cant arall yn cefnogi staff clinigol mewn rolau megis ymarferwyr cynorthwywyr nyrsio, cynorthwywyr nyrsio a chynorthwywyr gofal iechyd.
O ‘Key Statistics on the NHS’ Conffederasiwn y GIG, 2015

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru