Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Mae gweithwyr yn y sector iechyd yn tystio ac yn gorfod ymdopi ag effeithiau'r ffactorau cymdeithasol sy'n dylanwadu ar iechyd pobl yn rheolaidd. 

Mae gan y system gofal iechyd a'r gweithwyr sy'n gweithio ynddi swyddogaeth bwysig, swyddogaeth nad yw'n cael ei defnyddio'n ddigonol, i leihau anghydraddoldeb iechyd drwy gymryd camau i fynd i'r afael â'r ffactorau cymdeithasol sy'n dylanwadu ar iechyd.  Mae'r gweithlu iechyd mewn sefyllfa dda i ysgogi a datblygu gwasanaethau sy'n ystyried, ac sy'n ceisio gwella, y cyd-destun cymdeithasol ehangach i gleifion a staff.  (O:Working for Health Equity: The Role of Health Professionals, UCL Institute of Health Equity, 2013)

 

 

 

Hyfforddiant i fyfyrwyr gofal iechyd ar Anffurfio Organau Cenhedlu

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn 2014 cyflogwyd 150,273 o feddygon, 377,191 o staff nyrsio cymwys, 155,960 o staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol cymwys a 37,078 o reolwyr yn y GIG.?
O ‘Key Statistics on the NHS’ Conffederasiwn y GIG, 2015

Videos

 • Video link

  ICU-Hear

  2 years ago • 567 views
 • Video link

  Hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd ar FGM – trosolwg, Yr Adran Iechyd

  3 years ago • 1,120 views
 • Video link

  Prosiect gweledigaethol yw ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol dros Iechyd)

  4 years ago • 94 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru