Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ledled y byd, amcangyfrifir nad oes gan fwy nag un biliwn o bobl fynediad i wasanaethau iechyd hanfodol.

Mewn llawer o wledydd gall gwasanaethau iechyd fod yn rhy bell i ffwrdd (rhwystr yn ymwneud â hygyrchedd), neu heb ddigon o staff ac oriau aros hir (rhwystr yn ymwneud ag argaeledd), neu nid ydynt yn cydymffurfio â dewisiadau pobl o ran diwylliant, ethnigrwydd neu rywedd (rhwystr yn ymwneud â derbynioldeb).

Hyd yn oed pan fydd pobl yn cael gafael ar wasanaethau, mae’r rheini yn aml o safon wael, ac mewn rhai achosion, hyd yn oed yn niweidiol. Sefydliad Iechyd y Byd - Global Strategy on People-centred and Integrated Health Services 

 

 

Cyflwyno'r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae amrywiaethau eang o ran cwmpas gwasanaethau iechyd hanfodol rhwng ac o fewn gwledydd. Er enghraifft, mewn rhai gwledydd mae gweithiwr iechyd medrus yn mynychu llai nag 20% o enedigaethau, o gymharu â bron i 100% mewn gwledydd eraill.
Sefydliad Iechyd y Byd - ’10 facts on Universal Health Coverage

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Animeiddio Iechyd a Gofal Cynaliadwy

 • Video link

  Materion Adsefydlu

  1 year ago • 15,382
 • Video link

  Cyflwyno'r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol*

  3 years ago • 5,379
 • Video link

  Prosiect gweledigaethol yw ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol dros Iechyd)

  2 years ago • 85

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru