Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ledled y byd, amcangyfrifir nad oes gan fwy nag un biliwn o bobl fynediad i wasanaethau iechyd hanfodol.

Mewn llawer o wledydd gall gwasanaethau iechyd fod yn rhy bell i ffwrdd (rhwystr yn ymwneud â hygyrchedd), neu heb ddigon o staff ac oriau aros hir (rhwystr yn ymwneud ag argaeledd), neu nid ydynt yn cydymffurfio â dewisiadau pobl o ran diwylliant, ethnigrwydd neu rywedd (rhwystr yn ymwneud â derbynioldeb).

Hyd yn oed pan fydd pobl yn cael gafael ar wasanaethau, mae’r rheini yn aml o safon wael, ac mewn rhai achosion, hyd yn oed yn niweidiol. Sefydliad Iechyd y Byd - Global Strategy on People-centred and Integrated Health Services 

 

 

Cyflwyno'r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn fyd-eang, mae 20-40% o’r adnoddau sy’n cael eu gwario ar iechyd yn cael eu gwastraffu.
Sefydliad Iechyd y Byd - ’10 facts on Universal Health Coverage

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Animeiddio Iechyd a Gofal Cynaliadwy

 • Video link

  Materion Adsefydlu

  1 year ago • 15,382
 • Video link

  Cyflwyno'r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol*

  2 years ago • 5,379
 • Video link

  Prosiect gweledigaethol yw ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol dros Iechyd)

  2 years ago • 85

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru