Alcohol

Alcohol

Mewn sawl rhan o'r byd, mae yfed diodydd alcoholig yn nodwedd gyffredin o gymdeithasu.  Fodd bynnag, mae risg y bydd yfed alcohol yn arwain at ganlyniadau iechyd a chymdeithasol niweidiol yn gysylltiedig â'r ffaith ei bod yn ddiod feddwol, wenwynig sy'n creu dibyniaeth.

Yn ogystal â'r cyflyrau cronig a all ddatblygu ymysg y rhai sy'n yfed llawer iawn o alcohol dros nifer o flynyddoedd, mae'r defnydd o alcohol hefyd yn gysylltiedig â chynnydd yn y risg o gyflyrau iechyd acíwt, megis anafiadau, gan gynnwys damweiniau traffig.

Mae alcohol yn effeithio ar bobl a chymdeithasau mewn nifer o ffyrdd ac mae hyn yn cael ei ddylanwadu gan faint o alcohol sy'n cael ei yfed, patrwm yfed, ac, ar achlysuron prin, ansawdd yr alcohol sy'n cael ei yfed. Yn 2012, roedd oddeutu 3.3 miliwn o farwolaethau, neu 5.9 % o holl farwolaethau yn y byd, i'w priodoli i yfed alcohol.

Gall y defnydd niweidiol o alcohol hefyd beri niwed i bobl eraill, megis aelodau o'r teulu, ffrindiau, cydweithwyr a dieithriaid. Yn fwy na hynny, mae'r defnydd niweidiol o alcohol yn arwain at faich cymdeithas, economaidd ac o ran iechyd ar gymdeithas yn gyffredinol.

(Sefydliad Iechyd y Byd, 2015 - Saesneg yn unig)

 

 

Alcohol: mynd i'r afael â chost fawr yfed niweidiol

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn fyd eang, mae 3.3 miliwn o farwolaethau bob blwyddyn o ganlyniad i ddefnydd niweidiol o alcohol, sy’n cynrychioli 5.9% o’r holl farwolaethau.
WHO

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  A yw alcohol yn newid eich hwyliau?

  1 month ago • 22,964 views
 • Video link

  Uwchgynhadledd Alcohol - Merched Cymdeithasol

  1 year ago • 71 views
 • Video link

  Uwchgynhadledd Alcohol - Syrfeigion Sauvignon

  1 year ago • 74 views
 • Video link

  Uwchgynhadledd Alcohol - Mwynhewch gyda'r Nos

  1 year ago • 56 views
 • Video link

  Alcohol: mynd i’r afael â chost lethol yfed niweidiol

  2 years ago • 8,792 views

RT : ‘Wales needs a different system of health and care’, major review finds http://t.co/vPo90b0tSs http://t.co/…

@PHNetworkCymru

RT : Want to keep your lungs healthy this winter? Watch our short guide that's packed with top tips to taking care of your respirato…

@PHNetworkCymru

RT : HealthWiseWales is the nation’s project to find better ways of treating & preventing illness. Contribute to shaping th…

@PHNetworkCymru