Alcohol

Alcohol

Mewn sawl rhan o'r byd, mae yfed diodydd alcoholig yn nodwedd gyffredin o gymdeithasu.  Fodd bynnag, mae risg y bydd yfed alcohol yn arwain at ganlyniadau iechyd a chymdeithasol niweidiol yn gysylltiedig â'r ffaith ei bod yn ddiod feddwol, wenwynig sy'n creu dibyniaeth.

Yn ogystal â'r cyflyrau cronig a all ddatblygu ymysg y rhai sy'n yfed llawer iawn o alcohol dros nifer o flynyddoedd, mae'r defnydd o alcohol hefyd yn gysylltiedig â chynnydd yn y risg o gyflyrau iechyd acíwt, megis anafiadau, gan gynnwys damweiniau traffig.

Mae alcohol yn effeithio ar bobl a chymdeithasau mewn nifer o ffyrdd ac mae hyn yn cael ei ddylanwadu gan faint o alcohol sy'n cael ei yfed, patrwm yfed, ac, ar achlysuron prin, ansawdd yr alcohol sy'n cael ei yfed. Yn 2012, roedd oddeutu 3.3 miliwn o farwolaethau, neu 5.9 % o holl farwolaethau yn y byd, i'w priodoli i yfed alcohol.

Gall y defnydd niweidiol o alcohol hefyd beri niwed i bobl eraill, megis aelodau o'r teulu, ffrindiau, cydweithwyr a dieithriaid. Yn fwy na hynny, mae'r defnydd niweidiol o alcohol yn arwain at faich cymdeithas, economaidd ac o ran iechyd ar gymdeithas yn gyffredinol.

(Sefydliad Iechyd y Byd, 2015 - Saesneg yn unig)

 

 

Alcohol: mynd i'r afael â chost fawr yfed niweidiol

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn gyffredinol gellir priodoli 5.1 % o’r baich clefydau ac anafiadau byd eang i alcohol, fel y mesurir mewn blynyddoedd bywyd wedi’u haddasu gan anabledd (DALYs).
WHO

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : We are looking for an innovative and engaging quality improvement expert to join our small but successful Policy & Infl…

@PHNetworkCymru

RT : You can develop skin cancer at any age but those aged 50 or over are more likely to get it http://t.co/7cpxw5cpNC #Cove…

@PHNetworkCymru

RT : Read our review of the Dementia Researcher website - we love it! And you should check it out too http://t.co/phgJ5ZOi2R @…

@PHNetworkCymru