Atal Damweiniau ac Anafiadau

Atal Damweiniau ac Anafiadau

Mae anafiadau - sy'n deillio o wrthdrawiadau traffig, boddi, gwenwyn, cwympiadau neu losgiadau – a thrais – drwy ymosodiad, trais hunanachosedig neu ryfel – yn lladd mwy na phum miliwn o bobl ledled y byd bob blwyddyn ac yn achosi niwed i filiynau.

Maent yn gyfrifol am 9% o farwolaethau yn fyd-eang, ac yn fygythiad i iechyd ym mhob gwlad yn y byd.  Ar gyfer pob marwolaeth, amcangyfrifir bod dwsinau o dderbyniadau i ysbytai, cannoedd o ymweliadau ag adrannau achosion brys a miloedd o apwyntiadau gyda meddygon.  Caiff cyfran fawr o'r bobl sy'n goroesi eu hanafiadau anabledd dros dro neu barhaol.

WHO, 2020

 

 

 

Dagu neu Gagio?  

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 9

  5 years ago • 81
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 5

  5 years ago • 727
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 2

  6 years ago • 111

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru