Atal Damweiniau ac Anafiadau

Atal Damweiniau ac Anafiadau

Mae anafiadau - sy'n deillio o wrthdrawiadau traffig, boddi, gwenwyn, cwympiadau neu losgiadau – a thrais – drwy ymosodiad, trais hunanachosedig neu ryfel – yn lladd mwy na phum miliwn o bobl ledled y byd bob blwyddyn ac yn achosi niwed i filiynau.

Maent yn gyfrifol am 9% o farwolaethau yn fyd-eang, ac yn fygythiad i iechyd ym mhob gwlad yn y byd.  Ar gyfer pob marwolaeth, amcangyfrifir bod dwsinau o dderbyniadau i ysbytai, cannoedd o ymweliadau ag adrannau achosion brys a miloedd o apwyntiadau gyda meddygon.  Caiff cyfran fawr o'r bobl sy'n goroesi eu hanafiadau anabledd dros dro neu barhaol.

WHO, 2015

 

 

 

Dagu neu Gagio?  

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 9

  2 years ago • 81
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 5

  3 years ago • 727
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 2

  3 years ago • 111

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru