Gwaith

Gwaith

Mae’r cysylltiadau rhwng iechyd, cyflogaeth, cynhyrchiant a thlodi yn tanlinellu pa mor hanfodol bwysig yw gwella iechyd y boblogaeth o oedran gweithio er mwyn cyflawni cyfiawnder cymdeithasol gwell a thwf economaidd uwch.

Bydd hybu iechyd a lles i bawb yn gwella cyfraddau cyflogaeth, yn lleihau tlodi plant a thlodi yn ddiweddarach mewn bywyd, ac yn cynyddu twf mewn cynhyrchiant yn economi Prydain. Yn yr un modd, bydd cynyddu cyflogaeth a chyfleoedd cyflogaeth yn hybu’n uniongyrchol iechyd a lles i bawb. Felly, mae iechyd y boblogaeth o oedran gweithio yn bwysig i bawb.

O ‘Working for a Healthier Tomorrow - Dame Carol Black’s Review of the health of Britain’s working age population’ yn 

 

Cymru Iach ar Waith

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Ar ddiwedd 2011, roedd cyfanswm o 2.58 miliwn o bobl o oedran gweithio yn hawlio lwfans cyflogaeth a chymorth ynghyd â budd-daliadau analluogrwydd
Crynodeb ystadegol yr Adran Gwaith a Phensiynau

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru