Gwaith

Gwaith

Mae’r cysylltiadau rhwng iechyd, cyflogaeth, cynhyrchiant a thlodi yn tanlinellu pa mor hanfodol bwysig yw gwella iechyd y boblogaeth o oedran gweithio er mwyn cyflawni cyfiawnder cymdeithasol gwell a thwf economaidd uwch.

Bydd hybu iechyd a lles i bawb yn gwella cyfraddau cyflogaeth, yn lleihau tlodi plant a thlodi yn ddiweddarach mewn bywyd, ac yn cynyddu twf mewn cynhyrchiant yn economi Prydain. Yn yr un modd, bydd cynyddu cyflogaeth a chyfleoedd cyflogaeth yn hybu’n uniongyrchol iechyd a lles i bawb. Felly, mae iechyd y boblogaeth o oedran gweithio yn bwysig i bawb.

O ‘Working for a Healthier Tomorrow - Dame Carol Black’s Review of the health of Britain’s working age population’ yn 

 

Cymru Iach ar Waith

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Ar ddiwedd 2011, roedd cyfanswm o 2.58 miliwn o bobl o oedran gweithio yn hawlio lwfans cyflogaeth a chymorth ynghyd â budd-daliadau analluogrwydd
Crynodeb ystadegol yr Adran Gwaith a Phensiynau

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru