Gwaith

Gwaith

Mae’r cysylltiadau rhwng iechyd, cyflogaeth, cynhyrchiant a thlodi yn tanlinellu pa mor hanfodol bwysig yw gwella iechyd y boblogaeth o oedran gweithio er mwyn cyflawni cyfiawnder cymdeithasol gwell a thwf economaidd uwch.

Bydd hybu iechyd a lles i bawb yn gwella cyfraddau cyflogaeth, yn lleihau tlodi plant a thlodi yn ddiweddarach mewn bywyd, ac yn cynyddu twf mewn cynhyrchiant yn economi Prydain. Yn yr un modd, bydd cynyddu cyflogaeth a chyfleoedd cyflogaeth yn hybu’n uniongyrchol iechyd a lles i bawb. Felly, mae iechyd y boblogaeth o oedran gweithio yn bwysig i bawb.

O ‘Working for a Healthier Tomorrow - Dame Carol Black’s Review of the health of Britain’s working age population’ yn 

 

Cymru Iach ar Waith

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Ym Mhrydain Fawr yn ystod 2010/11, dioddefodd tua 1.8 miliwn o bobl salwch a achoswyd, neu a wnaed yn waeth gan eu gwaith presennol neu eu gwaith yn y gorffennol yn eu barn hwy
Ystadegau iechyd a diogelwch

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru