Diweithdra

Diweithdra

Mae diweithdra yn peryglu iechyd, ac mae'r risg yn uwch mewn rhanbarthau lle mae diweithdra yn gyffredin. Dengys tystiolaeth o nifer o wledydd, hyd yn oed o ystyried ffactorau eraill, fod pobl ddi-waith a'u teuluoedd yn wynebu risg sylweddol uwch o farw cyn pryd. Mae effeithiau diweithdra ar iechyd yn gysylltiedig â'r canlyniadau seicolegol a'r problemau ariannol a ddaw yn ei sgil – yn enwedig dyledion.

Mae'r effeithiau ar iechyd yn dechrau pan fydd pobl yn dechrau teimlo bod bygythiad i'w swyddi, hyd yn oed cyn iddynt golli eu swydd. Mae hyn yn dangos bod pryder am ansicrwydd hefyd yn niweidiol i iechyd. Dangoswyd bod ansicrwydd swyddi yn cynyddu effeithiau ar iechyd meddwl (yn enwedig pryder ac iselder), salwch hunangofnodedig, clefyd y galon a ffactorau risg ar gyfer clefyd y galon. Gan fod swyddi anfoddhaol neu ansicr yn gallu bod mor niweidiol â diweithdra, ni fydd cael swydd bob amser yn ddigon i ddiogelu iechyd corfforol ac iechyd meddwl: mae ansawdd swyddi yn bwysig hefyd. 'Social Determinants of Health: The Solid Facts, Second Edition gan Sefydliad Iechyd y Byd Ewrop

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.

 

Enghraifft o gyflogaeth - Sgwrs Genedlaethol ar Anghydraddoldebau 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae iechyd meddwl gwael hefyd yn aml yn gysylltiedig â diweithdra. Hyd yn oed wrth ystyried cyflyrau iechyd meddwl sydd eisoes yn bodoli, mae diweithdra yn aml wedi'i gysylltu â dechrau symptomau iechyd meddwl.
Ffynhonnell: ‘Sick of Being Unemployed - The health issues of out of work men and how support services are failing to address them’ gan Gulliford et al., Mehefin 2014

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Employment example - National Conversation on Health Inequalities

    5 years ago • 476

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru