Dyled ac Incwm

Dyled ac Incwm

Gall incwm ddeillio o swyddi, buddsoddiadau, rhaglenni cymorth y llywodraeth neu gynlluniau ymddeol.  Mae incwm yn galluogi teuluoedd ac unigolion i brynu yswiriant iechyd a gofal meddygol, ond mae hefyd yn rhoi opsiynau iddynt ddewis ffordd iach o fyw.  Teuluoedd ac unigolion tlawd sydd fwyaf tebygol o fyw mewn cartrefi a chymdogaeth anniogel, lle nad oes llawer o fwydydd iach, opsiynau cyflogaeth nac ysgolion o ansawdd ar gael ar eu cyfer yn aml.

Er bod y gwahaniaeth mwyaf amlwg mewn iechyd i’w weld rhwng y rhai â’r incwm uchaf ac isaf, gwelir y cysylltiad hwn ym mhob band incwm.  Mae oedolion yn y band incwm uchaf yn iachach na’r rhai yn y dosbarth canol, ac ar gyfartaledd byddant yn byw fwy na chwe blynedd yn hwy na’r rhai â’r incwm isaf.  (O http://www.countyhealthrankings.org/our-approach/health-factors/income, wedi’i lawrlwytho 18/7/16)

 

Anghydraddoldeb: sut y caiff cyfoeth ei ddosbarthu yn y DU

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Inequality: how wealth is distributed in the UK

    6 years ago • 8,298

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru