Teuluoedd a Chylch Cymdeithasol

Teuluoedd a Chylch Cymdeithasol

Mae cymorth cymdeithasol cadarnhaol (teulu neu ffrindiau) yn chwarae rhan bwysig yng ngallu unigolyn i wneud dewisiadau iachach. Mae cymorth cymdeithasol yn golygu gallu cael gafael ar bobl y gellir dibynnu arnynt os bydd angen.

Ystyrir yn gyffredinol bod cymorth teulu a ffrindiau yn ystod argyfwng yn cael effaith emosiynol gadarnhaol ar bobl. Fodd bynnag, mae budd corfforol i’r cymorth hwn hefyd. Yn ystod cyfnodau anodd, mae pwysedd gwaed pobl yn dueddol o fod yn uwch ac mae eu calon yn cyflymu. Fodd bynnag, dangoswyd bod presenoldeb ffrindiau neu aelodau o’r teulu yn gallu lleihau’r cyfraddau hyn ymhlith rhai pobl yn ystod cyfnodau anodd.

O ran clefydau cronig, dangoswyd bod cymorth teulu neu ffrindiau yn lleihau’r risg y bydd rhywun yn mynd yn sâl neu’n marw o glefyd y galon. Dangosodd ymchwil a wnaed ym Mhrifysgol Brigham Young a Phrifysgol Gogledd Carolina fod pobl nad oedd ganddynt gymorth cymdeithasol cadarn 50% yn fwy tebygol o farw o salwch na’r rhai oedd â chymorth o’r fath. 

Brifysgol John Hopkins

 

Helpwch ni roi terfyn ar unigrwydd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Canfu astudiaethau o 2000 o bobl yn y Ffindir fod cymorth cymdeithasol yn atgyfnerthu iechyd meddwl ymhlith yr ymatebwyr i gyd.
Vic Health-Social Inclusion

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Trafodaeth fyw - Unigrwydd ac Unigedd yng Nghymru

    1 year ago • 37
  • Video link

    Pan fyddwch chi'n gadael

    1 year ago • 7,932

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru