Teuluoedd a Chylch Cymdeithasol

Teuluoedd a Chylch Cymdeithasol

Mae cymorth cymdeithasol cadarnhaol (teulu neu ffrindiau) yn chwarae rhan bwysig yng ngallu unigolyn i wneud dewisiadau iachach. Mae cymorth cymdeithasol yn golygu gallu cael gafael ar bobl y gellir dibynnu arnynt os bydd angen.

Ystyrir yn gyffredinol bod cymorth teulu a ffrindiau yn ystod argyfwng yn cael effaith emosiynol gadarnhaol ar bobl. Fodd bynnag, mae budd corfforol i’r cymorth hwn hefyd. Yn ystod cyfnodau anodd, mae pwysedd gwaed pobl yn dueddol o fod yn uwch ac mae eu calon yn cyflymu. Fodd bynnag, dangoswyd bod presenoldeb ffrindiau neu aelodau o’r teulu yn gallu lleihau’r cyfraddau hyn ymhlith rhai pobl yn ystod cyfnodau anodd.

O ran clefydau cronig, dangoswyd bod cymorth teulu neu ffrindiau yn lleihau’r risg y bydd rhywun yn mynd yn sâl neu’n marw o glefyd y galon. Dangosodd ymchwil a wnaed ym Mhrifysgol Brigham Young a Phrifysgol Gogledd Carolina fod pobl nad oedd ganddynt gymorth cymdeithasol cadarn 50% yn fwy tebygol o farw o salwch na’r rhai oedd â chymorth o’r fath. 

Brifysgol John Hopkins

 

Helpwch ni roi terfyn ar unigrwydd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae pobl ifanc sy’n nodi cysylltedd cymdeithasol gwael (hynny yw, bod heb neb i siarad ag ef, neb i ymddiried ynddo, a neb sy’n eu hadnabod yn dda) rhwng dwy a thair gwaith yn fwy tebygol o brofi symptomau o iselder o gymharu â chyfoedion a nododd fod ganddynt bobl y gallent ymddiried ynddynt.
Vic Health-Social Inclusion

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Trafodaeth fyw - Unigrwydd ac Unigedd yng Nghymru

    4 years ago • 37
  • Video link

    Pan fyddwch chi'n gadael

    4 years ago • 7,932

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru