Ffordd o Fyw

Ffordd o Fyw

Mae ffordd o fyw yn cyfeirio at batrymau ymddygiad pobl. Caiff y patrymau ymddygiad hyn eu ffurfio gan werthoedd diwylliannol a chredoau, sy’n cael eu dylanwadu gan amgylchiadau economaidd-gymdeithasol personol.

Gall ymddygiad niweidiol, er enghraifft yfed yn drwm, gael ei gymeradwyo o fewn rhai grwpiau neu mewn rhai amgylchiadau, sy’n golygu bod ceisio newid ymddygiad pobl yn her fawr. Gall bwyta deiet iach gael ei ddylanwadu gan argaeledd a chostau bwyd a’r amser sy’n gysylltiedig â hynny. Fodd bynnag, mae llawer o ddadlau ynghylch y dewis sydd ar gael i bobl o ran ymddygiad ffordd o fyw.

Ffordd o Fyw ac Iechyd: Cymru a’i Byrddau Iechyd 

 

 

Cadw’n Iach yng Nghymru

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Gellir priodoli tua 3.2 miliwn o farwolaethau y flwyddyn gael eu priodoli i weithgaredd corfforol annigonol
Sefydliad Iechyd y Byd

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Ffordd o Fyw ac Iechyd: Cymru a’i Byrddau Iechyd

  4 years ago • 5,312
 • Video link

  Diabetes, Diet & Lifestyle | Primary Care Network | Diabetes UK

  3 years ago • 631
 • Video link

  Change4Life

  10 years ago • 352,113

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru