Ffordd o Fyw

Ffordd o Fyw

Mae ffordd o fyw yn cyfeirio at batrymau ymddygiad pobl. Caiff y patrymau ymddygiad hyn eu ffurfio gan werthoedd diwylliannol a chredoau, sy’n cael eu dylanwadu gan amgylchiadau economaidd-gymdeithasol personol.

Gall ymddygiad niweidiol, er enghraifft yfed yn drwm, gael ei gymeradwyo o fewn rhai grwpiau neu mewn rhai amgylchiadau, sy’n golygu bod ceisio newid ymddygiad pobl yn her fawr. Gall bwyta deiet iach gael ei ddylanwadu gan argaeledd a chostau bwyd a’r amser sy’n gysylltiedig â hynny. Fodd bynnag, mae llawer o ddadlau ynghylch y dewis sydd ar gael i bobl o ran ymddygiad ffordd o fyw.

Ffordd o Fyw ac Iechyd: Cymru a’i Byrddau Iechyd 

 

 

Cadw’n Iach yng Nghymru

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn 2010, cafodd 1.7 miliwn o farwolaethau y flwyddyn o ganlyniad i achosion cardiofasgwlaidd eu priodoli i lefelau gormodol o halen/sodiwm.
Sefydliad Iechyd y Byd

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Ffordd o Fyw ac Iechyd: Cymru a’i Byrddau Iechyd

  4 years ago • 5,312
 • Video link

  Diabetes, Diet & Lifestyle | Primary Care Network | Diabetes UK

  3 years ago • 631
 • Video link

  Change4Life

  9 years ago • 352,113

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru