Ffordd o Fyw

Ffordd o Fyw

Mae ffordd o fyw yn cyfeirio at batrymau ymddygiad pobl. Caiff y patrymau ymddygiad hyn eu ffurfio gan werthoedd diwylliannol a chredoau, sy’n cael eu dylanwadu gan amgylchiadau economaidd-gymdeithasol personol.

Gall ymddygiad niweidiol, er enghraifft yfed yn drwm, gael ei gymeradwyo o fewn rhai grwpiau neu mewn rhai amgylchiadau, sy’n golygu bod ceisio newid ymddygiad pobl yn her fawr. Gall bwyta deiet iach gael ei ddylanwadu gan argaeledd a chostau bwyd a’r amser sy’n gysylltiedig â hynny. Fodd bynnag, mae llawer o ddadlau ynghylch y dewis sydd ar gael i bobl o ran ymddygiad ffordd o fyw.

Ffordd o Fyw ac Iechyd: Cymru a’i Byrddau Iechyd 

 

 

Cadw’n Iach yng Nghymru

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn 2010, cafodd 1.7 miliwn o farwolaethau y flwyddyn o ganlyniad i achosion cardiofasgwlaidd eu priodoli i lefelau gormodol o halen/sodiwm.
Sefydliad Iechyd y Byd

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Ffordd o Fyw ac Iechyd: Cymru a’i Byrddau Iechyd

  7 years ago • 5,312
 • Video link

  Diabetes, Diet & Lifestyle | Primary Care Network | Diabetes UK

  5 years ago • 631
 • Video link

  Change4Life

  12 years ago • 352,113

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru