Yr Amgylchedd Naturiol

Yr Amgylchedd Naturiol

Mae effaith yr amgylchedd adeiledig ar iechyd wedi cael cryn sylw dros yr ychydig ganrifoedd diwethaf. Fodd bynnag, dim ond yn ddiweddar y daeth tystiolaeth i’r amlwg yn nodi rôl a phwysigrwydd yr amgylchedd naturiol mewn perthynas ag iechyd.

Er y cydnabuwyd bod bywyd gwledig yn gallu cael effeithiau niweidiol ar iechyd o ganlyniad i fynediad cymdeithasol a daearyddol i wasanaethau, dim ond yn ddiweddar y rhoddwyd cydnabyddiaeth briodol i ddylanwad mwy uniongyrchol yr ‘amgylchedd gwyrdd’ ar iechyd meddwl a chorfforol. Mae’r ‘ddamcaniaeth biophilia’ sy’n awgrymu bod perthynas gynhenid rhwng pobl a natur wedi cael ei derbyn yn ehangach gan fod mwy o dystiolaeth wedi dod i’r golwg sy’n ategu perthynas o’r fath ac mae pobl yn fwy parod i gredu’r dystiolaeth honno. Mae astudiaethau yn awgrymu bod amlygiad i fannau gwyrdd yn cael effaith ar leihau straen, adferiad corfforol ar ôl salwch a lles meddwl a chorfforol gwell ymhlith pethau eraill. 

Nid yw rôl yr amgylchedd naturiol yn gyfyngedig i gefn gwlad yn unig. Er bod manteision iechyd amlwg i fyw yn y wlad, mae hefyd yn dod yn gynyddol amlwg bod 'mannau gwyrdd' mewn trefi yr un mor bwysig, boed drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer gweithgaredd corfforol, chwarae a hamdden, tyfu bwyd neu yn llai uniongyrchol drwy wella estheteg y gymdogaeth, lleihau ofn yn sgil troseddau neu leihau llygredd trefol er enghraifft.

 

 

Iechyd a Hamdden Awyr Agored Lles | Adnoddau ar gyfer Iechyd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae ffactorau amgylcheddol yn dylanwadu ar 85 o’r 102 o gategorïau a restrir yn The World Health Report.
Sefydliad Iechyd y Byd, 2015 o ‘10 facts on preventing disease through healthy environments’

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  The Nature of Health

  2 years ago • 20
 • Video link

  Outdoor Recreation: Resources for Health

  4 years ago • 2,100
 • Video link

  Iechyd a Lles, Cyfoeth Naturiol Cymru

  5 years ago • 13

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru