Trafnidiaeth

Trafnidiaeth

Ceir tystiolaeth amrywiol a helaeth ar effaith trafnidiaeth ar iechyd a cheir cysylltiadau amlwg a hirsefydlog â diogelwch ar y ffyrdd ac ansawdd aer. Yn fwy diweddar cydnabuwyd rôl trafnidiaeth mewn perthynas â materion iechyd megis yr amgylchedd sy’n achosi gordewdra (obesogenic), datblygu cynaliadwy, cynhwysiant cymdeithasol a’r cysyniad newydd o ‘les’.

Er bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud ar faterion diogelwch ar y ffyrdd, gan gynnwys atal damweiniau, rheoli risgiau ac addasu ymddygiad, mae mwy y gellid ei wneud. Yn yr un modd, er gwaethaf datblygiadau sylweddol ar wella ansawdd aer, mae’r ffocws diweddar ar gynhesu byd-eang wedi ailysgogi ymdrechion i leihau allyriadau carbon, y mae rhai ohonynt yn gysylltiedig â thrafnidiaeth ffyrdd.

Fodd bynnag, mae’r cynnydd cyflym mewn gordewdra a’r effaith gysylltiedig ar lawer o glefydau cronig wedi hoelio’r sylw at rôl yr amgylchedd mewn ymddygiad iechyd, ac mae trafnidiaeth, wrth gwrs, yn rhan bwysig o hyn. Ystyriwyd rhai camau cydweithredol eisoes gan gynnwys mentrau cerdded a beicio, taliadau atal tagfeydd, parthau cartrefi, rhannu gofod, cynlluniau teithio ac ati. Yn ogystal â hyn mae syniadau arloesol a datblygedig, yn enwedig o ogledd Ewrop, yn cael eu hastudio a’u hystyried.

Dyfodol animeiddiad Symudedd Trefol

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Gwneir 81% o’r teithiau i’r gwaith mewn car (mae hyn wedi aros yn gymharol ddigyfnewid ers 10 mlynedd), mae 10% yn cerdded, 4% yn mynd ar y bws, 2% yn mynd ar y trên, 1% yn beicio ac 1% yn defnyddio dulliau eraill
Llywodraeth Cymru, 2013

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Ansawdd Aer: model Sustrans a Eunomia

  2 years ago • 2,499
 • Video link

  Michael Chang: Developing the Wales Planning for Health and Wellbeing Briefing. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  3 years ago • 11
 • Video link

  Stuart Williams: Planning and Health. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  3 years ago • 26
 • Video link

  Dr Barry Lambe: Irelands Smarter Travel Programme. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  3 years ago • 26
 • Video link

  Dr Tim Jones: Electrifying Wellbeing. Planning for Better Health and Wellbeing Seminar

  3 years ago • 44
 • Video link

  Dyfodol animeiddiad Symudedd Trefol

  4 years ago • 31,131

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru