Cydweithrediad Iechyd ac Amgylchedd Cymru

Cydweithrediad Iechyd ac Amgylchedd Cymru

Amcanion WCHE yw:

a)            Nodi blaenoriaethau cenedlaethol fydd yn cael budd o ymagwedd gydweithredol;

b)            Cyfrannu at, dylanwadu, cynghori a chynorthwyo’r gwaith o ddatblygu polisi cenedlaethol;

c)            Sefydlu a hwyluso cymuned a rennir o arfer da;

d)            Cefnogi, rhannu a gweithredu arfer da gyda chanlyniadau y gellir eu harddangos;

e)            Hwyluso datblygu a meithrin gallu iechyd y cyhoedd

f)             Darparu a hybu ymyriadau yn seiliedig ar dystiolaeth trwy’r defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau;

g)            Sicrhau bod yr effaith ar iechyd yn cael ei ystyried ym mhob penderfyniad polisi mewn awdurdodau lleol a ffora partneriaethau.

 

Aelodaeth:   

Bydd aelodau’r WCHE yn weithwyr iechyd proffesiynol sydd yn gweithio yn y GIG, Byrddau Iechyd Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a llywodraeth leol. Bydd yr aelodau hefyd yn gynrychiolwyr agored o academia a Llywodraeth Cymru.  Gall gweithrediaeth WCHE gyd-ethol cynrychiolwyr fel y bo angen, yn cynnwys gweithwyr proffesiynol nad ydynt ym maes iechyd.

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru