Cydweithrediad Iechyd ac Amgylchedd Cymru

Cydweithrediad Iechyd ac Amgylchedd Cymru

Amcanion WCHE yw:

a)            Nodi blaenoriaethau cenedlaethol fydd yn cael budd o ymagwedd gydweithredol;

b)            Cyfrannu at, dylanwadu, cynghori a chynorthwyo’r gwaith o ddatblygu polisi cenedlaethol;

c)            Sefydlu a hwyluso cymuned a rennir o arfer da;

d)            Cefnogi, rhannu a gweithredu arfer da gyda chanlyniadau y gellir eu harddangos;

e)            Hwyluso datblygu a meithrin gallu iechyd y cyhoedd

f)             Darparu a hybu ymyriadau yn seiliedig ar dystiolaeth trwy’r defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau;

g)            Sicrhau bod yr effaith ar iechyd yn cael ei ystyried ym mhob penderfyniad polisi mewn awdurdodau lleol a ffora partneriaethau.

 

Aelodaeth:   

Bydd aelodau’r WCHE yn weithwyr iechyd proffesiynol sydd yn gweithio yn y GIG, Byrddau Iechyd Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a llywodraeth leol. Bydd yr aelodau hefyd yn gynrychiolwyr agored o academia a Llywodraeth Cymru.  Gall gweithrediaeth WCHE gyd-ethol cynrychiolwyr fel y bo angen, yn cynnwys gweithwyr proffesiynol nad ydynt ym maes iechyd.

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru