Cydweithrediad Iechyd ac Amgylchedd Cymru

Cydweithrediad Iechyd ac Amgylchedd Cymru

Amcanion WCHE yw:

a)            Nodi blaenoriaethau cenedlaethol fydd yn cael budd o ymagwedd gydweithredol;

b)            Cyfrannu at, dylanwadu, cynghori a chynorthwyo’r gwaith o ddatblygu polisi cenedlaethol;

c)            Sefydlu a hwyluso cymuned a rennir o arfer da;

d)            Cefnogi, rhannu a gweithredu arfer da gyda chanlyniadau y gellir eu harddangos;

e)            Hwyluso datblygu a meithrin gallu iechyd y cyhoedd

f)             Darparu a hybu ymyriadau yn seiliedig ar dystiolaeth trwy’r defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau;

g)            Sicrhau bod yr effaith ar iechyd yn cael ei ystyried ym mhob penderfyniad polisi mewn awdurdodau lleol a ffora partneriaethau.

 

Aelodaeth:   

Bydd aelodau’r WCHE yn weithwyr iechyd proffesiynol sydd yn gweithio yn y GIG, Byrddau Iechyd Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a llywodraeth leol. Bydd yr aelodau hefyd yn gynrychiolwyr agored o academia a Llywodraeth Cymru.  Gall gweithrediaeth WCHE gyd-ethol cynrychiolwyr fel y bo angen, yn cynnwys gweithwyr proffesiynol nad ydynt ym maes iechyd.

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru