Tai

Tai

Mae tai ac amgylcheddau dan do o safon wael yn achosi neu’n cyfrannu at lawer o glefydau ac anafiadau y gellir eu hatal, megis clefydau anadlol, clefydau’r system nerfol, clefydau cardiofasgwlaidd a chanser.

Ymhlith yr enghreifftiau o risgiau iechyd allweddol sy’n ymwneud â thai mae: clefydau anadlol a chardiofasgwlaidd yn sgil llygredd aer dan do; salwch a marwolaethau o ganlyniad i dymheredd eithafol; clefydau trosglwyddadwy yn lledaenu oherwydd amodau byw gwael, a risgiau o anafiadau yn y cartref. Mae system awyru annigonol hefyd yn gysylltiedig â risg uwch o drosglwyddo clefyd heintus a gludir drwy’r aer, gan gynnwys twbercwlosis, yn ogystal â chrynodiad llygryddion dan do a lleithder, sy’n ffactorau yn natblygiad alergeddau ac asthma. Sefydliad Iechyd y Byd

 

Cyfraniad hanfodol tai tuag at wella canlyniadau iechyd i Gymru

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae plant sy’n byw mewn llety anaddas neu lety gorlawn bron draean yn fwy tebygol o ddioddef problemau anadlol megis problemau’r frest, anawsterau anadlu, asthma a bronchitis o gymharu â phlant eraill.
Shelter (2006), Against the Odds

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Animeiddio Iechyd a Gofal Cynaliadwy

 • Video link

  Sut y gall y trydydd sector gyfrannu at y nodau llesiant?

  2 years ago • 137
 • Video link

  What is Sustainable Development?

  4 years ago • 168,841
 • Video link

  The vital contribution of housing to improving health outcomes for Wales

  5 years ago • 64
 • Video link

  'We The People' for The Global Goals

  4 years ago • 4,924
 • Video link

  Coedwig GIG, Y Ganolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy

  6 years ago • 1,756

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru