Dinasoedd Iach

Dinasoedd Iach

Mae Rhwydwaith Dinasoedd Iach y DU yn rhan o fudiad byd-eang ar gyfer iechyd trefol sy'n cael ei arwain a'i gynorthwyo gan Sefydliad Iechyd y Byd. Ei weledigaeth yw datblygu rhwydwaith creadigol, cynorthwyol ac ysgogol i ddinasoedd a threfi'r DU sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd ac yn ymdrechu i roi gwella iechyd a chydraddoldeb iechyd wrth wraidd pob polisi lleol.

Mae Dinasoedd Iach yn ymwneud ag awdurdodau lleol a'u partneriaid i ddatblygu iechyd drwy broses o ymrwymiad gwleidyddol, newid sefydliadol, meithrin gallu ac adnoddau, cynllunio'n seiliedig ar bartneriaeth a phrosiectau arloesol. Mae Dinasoedd Iach yn ceisio cymhwyso egwyddorion Iechyd i Bawb fel tegwch, grymuso, cydweithio rhwng sectorau a chyfranogi cymunedol drwy gamau gweithredu lleol mewn lleoliadau trefol. Mae dinas Abertawe wedi cyflawni statws Dinas Iach.

 

Tuag at wneud pob dinas yn ddinas iach

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Caerdydd oedd dinas gyntaf Cymru i gael dyfarniad Statws Dinas Iach gan Sefydliad Iechyd y Byd yn 2009

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Healthy Cities: UCL-Lancet Commission

    8 years ago • 2,230
  • Video link

    Towards making every city a healthy city

    8 years ago • 13,582

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru