Ansawdd Aer

Ansawdd Aer

Mae llygredd aer yn risg amgylcheddol mawr i iechyd. 

Trwy leihau lefelau llygredd aer, gall gwledydd leihau baich clefydau yn sgil strôc, clefyd y galon, canser yr ysgyfaint, a chlefydau anadlol cronig ac aciwt, yn cynnwys asthma. Yr ised yw'r lefelau llygredd aer, y gorau fydd iechyd cardiofasgwlaidd ac anadlol y boblogaeth, yn yr hirdymor a'r tymor byr.

(Sefydliad Iechyd y Byd, 2018)

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru