Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth

Mae amaethyddiaeth ac iechyd yn gysylltiedig mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, mae amaethyddiaeth yn hanfodol ar gyfer iechyd da; mae’n cynhyrchu bwyd y byd, ffibr a deunyddiau ar gyfer lloches; mewn nifer o wledydd mae hefyd yn ffynhonnell bwysig o fywoliaeth ymysg y tlawd.

Gellir cysylltu amaeth ag iechyd gwael, gan gynnwys diffyg maeth, malaria, salwch yn deillio o fwyd, feirws imiwnoddiffygiant dynol/syndrom diffyg imiwnedd caffaeledig (HIV/AIDS), clefydau sy’n gysylltiedig ag anifeiliaid, clefydau cronig a salwch galwedigaethol. Corinna Hawkes a Marie Rue, Bwletin Sefydliad Iechyd y Byd 2006;84:985-991

Pan fyddwn yn meddwl am gynhesu byd-eang mae llawer ohonom yn meddwl ar unwaith am geir a diwydiant yn dinistrio'r blaned, ond er bod trafnidiaeth yn cyfrannu dros 13% o'n hallyriadau CO2 blynyddol, gall amaethyddiaeth gyfrannu'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol at newid yn yr hinsawdd. (FAO, 2016) Mae'r graffeg yma'n amlygu'r mater yn fanylach.

 

Coedwigaeth a Ffermio Integredig yng Nghymru

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae dros 6,000 o wahanol afalau yn cael eu tyfu o amgylch y byd.
http://facts.randomhistory.com/farming-facts.html

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Cae Tan 2016

  4 years ago • 2,278
 • Video link

  Gofal Fferm Clynfyw

 • Video link

  Gofal Fferm DU

  8 years ago • 4,321
 • Video link

  Integrated Forestry and Farming in Wales

  5 years ago • 2,587

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru