Yr Amgylchedd

Yr Amgylchedd

Mae'r amgylchedd yn dylanwadu ar ein hiechyd mewn sawl ffordd – drwy ddod i gysylltiad â ffactorau risg ffisegol, cemegol a biolegol, a thrwy newidiadau sy'n gysylltiedig â'n hymddygiad mewn ymateb i'r ffactorau hynny. Mae ffactorau risg amgylcheddol yn cyfrannu at fwy nag 80% o'r clefydau y mae Sefydliad Iechyd y Byd yn adrodd amdanynt yn rheolaidd. Yn fyd-eang, gellir priodoli bron chwarter o'r holl farwolaethau a'r holl faich clefydau i'r amgylchedd. Fodd bynnag, ymysg plant, gall ffactorau risg amgylcheddol fod yn gyfrifol am ychydig yn fwy na thraean o'r baich clefydau. Mae goblygiadau polisi pwysig yn gysylltiedig â'r canfyddiadau hyn, oherwydd gall y ffactorau risg amgylcheddol a astudiwyd gael eu haddasu i raddau helaeth drwy ymyriadau sefydledig, costeffeithiol. Mae'r ymyriadau'n hyrwyddo tegwch drwy greu budd i bawb mewn cymdeithas, gan fynd i'r afael ar yr un pryd ag anghenion y rhai sy'n wynebu'r risg fwyaf. (Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), 2015)

 

 

Y Prosiect Come Outside

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  The Nature of Health

  2 years ago • 20
 • Video link

  Outdoor Recreation: Resources for Health

  4 years ago • 2,100
 • Video link

  Iechyd a Lles, Cyfoeth Naturiol Cymru

  5 years ago • 13

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru