Addysg

Addysg

Mae addysg yn ffactor cymdeithasol pwysig sy’n dylanwadu ar iechyd. I’r boblogaeth gyfan, mae mwy o addysg yn helpu i greu economïau cyfoethocach. Fodd bynnag mae manteision addysg yn mynd ymhell y tu hwnt i fanteision economaidd. Gall addysg gael effaith gadarnhaol ar lefelau o ymgysylltiad cymdeithasol, sy’n ffactor pwysig o ran creu cymdeithasau mwy cydlynol, diogel ac iach.

Ar lefel unigolyn, gall y wybodaeth, y sgiliau personol a’r sgiliau cymdeithasol a ddarperir drwy addysg baratoi unigolion yn well i gael mynediad at wybodaeth a gwasanaethau a’u defnyddio i gynnal a gwella eu hiechyd eu hunain ac iechyd eu teuluoedd.

Claire Higgins, Teresa Lavin, Owen Metcalfe. Health Impacts of Education - a review. Sefydliad Iechyd Cyhoeddus Iwerddon Tachwedd 2008.

 

 

Tegwch i Blant - Anghydraddoldeb o ran Incwm ac Addysg

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae addysg yn grymuso menywod i wneud penderfyniadau iach yngl?n â’u bywydau. Er enghraifft, mae menywod yn Mali sydd wedi cael addysg i lefel ysgol uwchradd neu uwch yn cael 3 phlentyn ar gyfartaledd, tra bod y rhai nad ydynt wedi cael addysg n cael 7 o blant ar gyfartaledd.
dosomething.org

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

 • Video link

  Fairness for Children - Health and Life Satisfaction inequality

  2 years ago • 3,026
 • Video link

  Fairness for Children - Income and Education Inequality

  2 years ago • 17,797
 • Video link

  Fairness for Children - Health and Life Satisfaction inequality

  2 years ago • 3,026
 • Video link

  Fairness for Children - Income and Education Inequality

  2 years ago • 17,797
 • Video link

  Bod yn berson ifanc: Addysg Rhywioldeb Cynhwysfawr

  2 years ago • 25,107
 • Video link

  Cyfres Cryfhau Arweinyddiaeth - Pennod 7

  3 years ago • 194
 • Video link

  caniatâd - mae'n syml fel te

  3 years ago • 4,619,866

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru