Stadia Iach

Stadia Iach

Mae'r Rhwydwaith Stadia Iach Ewropeaidd yn cynorthwyo clybiau, gweithredwyr stadia a chyrff llywodraethu chwaraeon i ddatblygu polisïau ac arferion sy'n hybu iechyd mewn stadia sy'n cyfrannu at well lefelau iechyd cyhoeddus ymhlith cefnogwyr, gweithluoedd stadia a chymunedau lleol.

Rôl gyffredinol y Rhwydwaith yw eirioli er mwyn i stadia chwaraeon ddod yn amgylcheddau sy'n hybu iechyd, ac i gynorthwyo stadia i gyrraedd y nod hwn drwy gymorth un-i-un, dogfennau canllaw ac astudiaethau achos o ymarfer presennol.

Stadiwm Dinas Caerdydd oedd y stadiwm cyntaf yng Nghymru i gael ei gydnabod gan y Rhwydwaith Stadia Iach Ewropeaidd yn 2010 fel un sy'n hybu iechyd.  Ar ôl cofrestru fel aelod newydd o'r Rhwydwaith ym mis Medi 2009, mae Stadiwm Dinas Caerdydd wedi gweithio'n agos gyda Thîm Partneriaeth Iechyd Caerdydd i asesu gweithgareddau presennol sy'n seiliedig ar iechyd, a chynllunio cyfres newydd o ymyriadau a mentrau.

Mae chwaraeon yn rhan bwysig o gymdeithas.  Mae stadia chwaraeon yn lleoliadau eiconig sydd mewn sefyllfa bwerus i ddylanwadu ar ffyrdd iachach o fyw yn eu cymunedau.  Mae miliynau o bobl o bob rhan o Ewrop yn mynd i stadiwm chwaraeon bob wythnos i wylio eu tîm, i weithio, neu i ddefnyddio cyfleusterau'r stadiwm.

 

 

 

 

 

 

Cefnogwyr Pêl-droed yn Hyfforddi: Profiadau

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

I ddynodi Diwrnod Tybaco y Byd ar 31 Mai 2015, cyhoeddodd UEFA y bydd polisi “Dim Tybaco” i atal ysmygu ar waith ar draws holl ardaloedd mewnol ac allanol y deg stadiwm yn Ffrainc lle y caiff gemau Euro 2016 UEFA eu cynnal rhwng 10 Mehefin a 10 Gorffennaf.
UEFA.com

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Videos

  • Video link

    Cefnogwyr Pêl-droed yn Hyfforddi

    6 years ago • 683

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru