Cymunedau

Cymunedau

Mae nifer o ffactorau yn cyfuno i effeithio ar iechyd unigolion a chymunedau. Mae p’un a yw pobl yn iach ai peidio yn cael ei ddylanwadu gan eu hamgylchiadau a’u hamgylchedd.

I raddau helaeth, mae ffactorau megis lle rydym yn byw, cyflwr ein hamgylchedd, geneteg, ein hincwm a’n haddysg, a’n perthynas â’n ffrindiau a’n teulu oll yn cael effaith sylweddol ar iechyd, ac yn aml mae’r ffactorau sy’n cael eu cysylltu amlaf ag iechyd, megis mynediad i wasanaethau gofal iechyd, yn cael llai o effaith.  

Sefydliad Iechyd y Byd, 2015 

 

Buddion Tyfu Cymunedol yng Nghymru

 

 Cormac Russell Iechyd y Tu Hwnt i Ofal Iechyd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae amgylcheddau iach a diogel yn cynnwys y rhai hynny lle ceir aer a d?r glan, tai fforddiadwy a diogel, cymdogaethau cynaliadwy a hyfyw yn economaidd, a strwythurau cynorthwyol (e.e. lleoedd di-drais i fod yn egnïol).
National Prevention Strategy ‘Healthy and safe community environment’

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru