Cymunedau

Cymunedau

Mae nifer o ffactorau yn cyfuno i effeithio ar iechyd unigolion a chymunedau. Mae p’un a yw pobl yn iach ai peidio yn cael ei ddylanwadu gan eu hamgylchiadau a’u hamgylchedd.

I raddau helaeth, mae ffactorau megis lle rydym yn byw, cyflwr ein hamgylchedd, geneteg, ein hincwm a’n haddysg, a’n perthynas â’n ffrindiau a’n teulu oll yn cael effaith sylweddol ar iechyd, ac yn aml mae’r ffactorau sy’n cael eu cysylltu amlaf ag iechyd, megis mynediad i wasanaethau gofal iechyd, yn cael llai o effaith.  

Sefydliad Iechyd y Byd, 2015 

 

Buddion Tyfu Cymunedol yng Nghymru

 

 Cormac Russell Iechyd y Tu Hwnt i Ofal Iechyd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae amgylcheddau iach a diogel yn cynnwys y rhai hynny lle ceir aer a d?r glan, tai fforddiadwy a diogel, cymdogaethau cynaliadwy a hyfyw yn economaidd, a strwythurau cynorthwyol (e.e. lleoedd di-drais i fod yn egnïol).
National Prevention Strategy ‘Healthy and safe community environment’

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru