Cymunedau

Cymunedau

Mae nifer o ffactorau yn cyfuno i effeithio ar iechyd unigolion a chymunedau. Mae p’un a yw pobl yn iach ai peidio yn cael ei ddylanwadu gan eu hamgylchiadau a’u hamgylchedd.

I raddau helaeth, mae ffactorau megis lle rydym yn byw, cyflwr ein hamgylchedd, geneteg, ein hincwm a’n haddysg, a’n perthynas â’n ffrindiau a’n teulu oll yn cael effaith sylweddol ar iechyd, ac yn aml mae’r ffactorau sy’n cael eu cysylltu amlaf ag iechyd, megis mynediad i wasanaethau gofal iechyd, yn cael llai o effaith.  

Sefydliad Iechyd y Byd, 2015 

 

Buddion Tyfu Cymunedol yng Nghymru

 

 Cormac Russell Iechyd y Tu Hwnt i Ofal Iechyd

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae iechyd a lles yn cael eu dylanwadu gan y lleoedd y mae pobl yn byw, yn dysgu, yn gweithio ac yn chwarae ynddynt.
National Prevention Strategy ‘Healthy and safe community environment’

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru