Cofrestrwch i fod yn aelod

Manylion Cyswllt

Meysydd o Ddiddordeb

Nodwch eich meysydd o ddiddordeb o'r rhestr ganlynol. Bydd hyn yn helpu i wneud eich profiad o'r wefan hon yn fwy personol - er enghraifft, pan fyddwch yn mewngofnodi, cewch ffrwd newyddion am y datblygiadau diweddaraf sy'n berthnasol i'r meysydd sydd o ddiddordeb ichi. Cewch hefyd gylchlythyrau wedi'u teilwra a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y pynciau yr ydych wedi eu nodi fel pynciau sy'n bwysig i chi.

Gallwch ddiweddaru'r meysydd o ddiddordeb mor aml ag y dymunwch

Ychwanegu opsiwn arall

Datganiad diogelu data

Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei gyflwyno'n cael ei gadw a'i brosesu yn unol â deddfwriaeth diogelu data a cheir manylion llawn hyn yn y Datganiad Preifatrwydd. Dymuna Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd rannu eich enw, teitl eich swydd, eich sefydliad a'ch cyfeiriad e-bost gydag aelodau eraill o'r rhwydwaith er mwyn hwyluso rhannu gwybodaeth a rhwydweithio sy'n berthnasol i'ch diddordebau proffesiynol. Ticiwch os NAD ydych yn fodlon i Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud hynny

Os NAD ydych yn fodlon i Iechyd Cyhoeddus Cymru gadw eich manylion cyswllt at ddibenion anfon mwy o wybodaeth atoch am y rhwydwaith a chynadleddau a digwyddiadau cysylltiedig, ticiwch yma.

Os byddwch yn newid eich meddwl amdanom ni yn cadw eich gwybodaeth ac yn cysylltu â chi, cysylltwch â ni a byddwn yn dileu eich manylion.

Am unrhyw ymholiadau'n ymwneud â diogelu data, cysylltwch â'r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth yn:

[email protected]