Cyn-filwyr

Cyn-filwyr

Cyn-filwr yw rhywun sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog am ddiwrnod o leiaf. Mae tua 2.8m o gyn-filwyr yn y DU. Pan fydd dynion a menywod yn gadael y lluoedd arfog, bydd eu gofal iechyd yn gyfrifoldeb i’r GIG. Mae gan bob cyn-filwr hawl i gael blaenoriaeth i ofal y GIG (yn cynnwys gofal ysbyty, sylfaenol neu gymunedol) yn ymwneud â chyflyrau sydd yn gysylltiedig â’u cyfnod yn y lluoedd arfog (yn ymwneud â gwasanaeth).  Fodd bynnag, mae hyn bob amser yn amodol ar angen clinigol ac nid yw’n rhoi hawl i chi neidio o flaen rhywun ag angen clinigol uwch.  Am fwy o wybodaeth am ddyletswydd gofal i bersonél gwasanaeth, darllenwch Gyfamod y Lluoedd Arfog (PDF)

Nid yw’r rhan fwyaf o bersonél milwrol Prydain yn profi problemau iechyd meddwl tra’u bod yn gwasanaethu, nac ar ôl hynny yn ystod eu bywyd y tu hwnt i’r lluoedd arfog.

Fodd bynnag, maent yn wynebu peryglon unigryw wrth wasanaethu a gall fod angen triniaethau penodol a gwasanaethau iechyd meddwl penodol arnynt.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Fideo swyddogol Cymdeithas Cyn-filwyr y DU (VAUK)

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) yn broblem i leiafrif o Gyn-filwyr. Mae tua 1 o bob 25 Cyn-filwr o ryfeloedd Irac ac Affganistan yn debygol o ddatblygu PTSD, sy’n debyg i’r gyfradd ymysg y cyhoedd. Fodd bynnag, er bod cyfradd yr achosion yn debyg, mae’r anhwylder yn tueddu i fod yn llawer mwy cymhleth ymysg Cyn-filwyr. Hefyd, yn aml mae’n digwydd ochr yn ochr â phroblemau meddygol eraill megis poen, anabledd a chamddefnyddio sylweddau, yn arbennig camddefnyddio alcohol.
Ffynhonnell: Combat Stress – Myth Busters:

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru