Menywod

Menywod

Mae llawer o bryderon iechyd yn gyffredin i ddynion a menywod, ond wrth gwrs ceir llawer o wahaniaethau rhwng y rhywiau, oherwydd eu cyfansoddiad biolegol, y rolau a'r cyfrifoldebau traddodiadol y mae cymdeithas yn eu hyrwyddo, a'u statws o fewn y teulu a'r gymuned. Mae menywod yn gyffredinol yn byw'n hwy na dynion ond mae ansawdd eu bywydau'n tueddu i fod yn waeth. (Rhanbarth Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd, 2015)

Mae llawer o effeithiau iechyd sy'n fwy penodol i fenywod:

Clefyd y galon yw'r achos marwolaeth mwyaf ymysg menywod Prydeinig ac mae ystadegau o Sefydliad Prydeinig y Galon yn dangos bod bron un o bob chwech o ddynion ac un o bob deg o fenywod yn marw o glefyd coronaidd y galon bob blwyddyn. (Taflen Ffeithiau Ystadegau Clefyd Cardiofasgwlaidd y BHF, 2015

Mae osteoporosis yn gyflwr sy'n gwanhau'r esgyrn, gan eu gwneud yn fregus ac yn fwy tebygol o dorri. Mae menywod yn fwy tebygol o ddioddef hyn oherwydd bod colli esgyrn yn cyflymu am sawl blwyddyn yn dilyn y menopos. (Gig Dewisiadau, 2015

Canser y fron a chanser ceg y groth yw'r canser mwyaf cyffredin ymysg menywod ac yng Nghymru mae Bron Brawf Cymru a Sgrinio Serfigol Cymru yn darparu gwasanaeth sgrinio i fenywod. (Sefydliad Iechyd y Byd, 2015)

 

 

Sut mae'r brechlyn HPV yn gweithio

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae problemau rhywiol ac atgenhedlu yn gyfrifol am un rhan o dair o broblemau iechyd menywod rhwng 15 a 44 oed.
Sefydliad Iechyd y Byd, 2015

Videos

 • Video link

  This Girl Can

  4 years ago • 9,639 views
 • Video link

  Breast Test Wales Wheelchair Accessible Mobile Screening Tour

  9 years ago • 2,375 views
 • Video link

  Sut mae'r HPV Brechlyn Gwaith

  3 years ago • 17,077 views
 • Video link

  Hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd ar FGM – trosolwg, Yr Adran Iechyd

  3 years ago • 1,120 views
 • Video link

  FGM ac iechyd meddwl, Yr Adran Iechyd

  3 years ago • 1,279 views
 • Video link

  Adrodd gorfodol ar FGM, Yr Adran Iechyd

  3 years ago • 1,916 views
 • Video link

  Menywod yn siarad am eu profiadau personol o anffurfio organau cenhedlu benywod FGM, Yr Adran Iechyd

  3 years ago • 3,106 views
 • Video link

  Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth: Rhif 1

  5 years ago • 967 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru