Carcharorion

Carcharorion

Mae mwynhau iechyd meddwl a chorfforol o’r safon uchaf posibl yn hawl dynol sylfaenol i bob unigolyn yn ddiwahân. Fodd bynnag, mae carcharorion yn ysgwyddo baich anghyfartal o ran problemau iechyd gan fod eu hanghenion iechyd yn cael eu hesgeuluso’n aml. Mae Egwyddorion Sylfaenol y Cenhedloedd Unedig (1990) ar gyfer Trin Carcharorion yn nodi y caiff "carcharorion fynediad at y gwasanaethau iechyd sydd ar gael yn y wlad heb wahaniaethu ar sail eu sefyllfa gyfreithiol" (Egwyddor 9, A/RES/45/111).

Yn y cyd-destun hwn, mae angen ymdrechion pellach i sicrhau bod carchardai’n hybu iechyd drwy wneud y canlynol:

  • darparu gwasanaethau iechyd hafal i’r hyn a ddarperir ar hyd a lled y wlad;
  • lleihau’r peryglon i iechyd gymaint â phosibl;
  • parchu urddas a hawliau dynol pob carcharor.

Sefydliad Iechyd y Byd - Carchardai

 


Dyfarniadau CSJ: Waliau Anweledig Cymru - Enillydd Gwobr Teulu 

 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

 

Mae’r gyfradd hunanladdiad mewn carchardai bron 15 gwaith yn uwch nag ymysg y boblogaeth gyffredinol: yn 2002 roedd y gyfradd yn 143 fesul 100,000 o gymharu â 9 fesul 100,000 ymysg y boblogaeth gyffredinol.
‘The National Service Framework for Mental Health: Five Years On’, yr Adran Iechyd, 2004; Pecyn Gwybodaeth y Samariaid, 2004

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru