Pobl ag Anableddau Dysgu

Pobl ag Anableddau Dysgu

Mae pobl ag anableddau dysgu yn llawer mwy tebygol o ddatblygu problemau iechyd – problemau iechyd meddwl a chorfforol – o gymharu â’r boblogaeth gyffredinol.

Yn ychwanegol, maen nhw’n debygol o’i chael hi’n anoddach disgrifio’u symptomau. O ganlyniad mae’n anoddach i weithwyr gofal iechyd adnabod anghenion iechyd ymysg pobl ag anableddau dysgu, ac felly bydd rhai problemau na fyddant yn cael eu darganfod. Darganfuwyd hefyd bod gan bobl ag anableddau dysgu lai o fynediad at wasanaethau sgrinio ataliol cyffredinol ac at weithdrefnau hybu iechyd, megis sgrinio’r fron neu sgrinio serfigol.

Sefydliad ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu 

 

 

Gwiriadau iechyd Cymru 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae pobl ag anableddau dysgu yn llai tebygol o gael archwiliad iechyd rheolaidd
Ffynhonnell: Kerr et al., 1996b; Y Swyddfa Gymreig, 1995; Whitfield et al., 1996), gan gynnwys pobl â syndrom Down (Ffynhonnell: Piachaud et al., 1998)

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru