Pobl ag Anableddau Dysgu

Pobl ag Anableddau Dysgu

Mae pobl ag anableddau dysgu yn llawer mwy tebygol o ddatblygu problemau iechyd – problemau iechyd meddwl a chorfforol – o gymharu â’r boblogaeth gyffredinol.

Yn ychwanegol, maen nhw’n debygol o’i chael hi’n anoddach disgrifio’u symptomau. O ganlyniad mae’n anoddach i weithwyr gofal iechyd adnabod anghenion iechyd ymysg pobl ag anableddau dysgu, ac felly bydd rhai problemau na fyddant yn cael eu darganfod. Darganfuwyd hefyd bod gan bobl ag anableddau dysgu lai o fynediad at wasanaethau sgrinio ataliol cyffredinol ac at weithdrefnau hybu iechyd, megis sgrinio’r fron neu sgrinio serfigol.

Sefydliad ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu 

 

 

Gwiriadau iechyd Cymru 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae pobl ag anableddau dysgu yn llai tebygol o gael archwiliad iechyd rheolaidd
Ffynhonnell: Kerr et al., 1996b; Y Swyddfa Gymreig, 1995; Whitfield et al., 1996), gan gynnwys pobl â syndrom Down (Ffynhonnell: Piachaud et al., 1998)

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru