Pobl ag Anableddau Dysgu

Pobl ag Anableddau Dysgu

Mae pobl ag anableddau dysgu yn llawer mwy tebygol o ddatblygu problemau iechyd – problemau iechyd meddwl a chorfforol – o gymharu â’r boblogaeth gyffredinol.

Yn ychwanegol, maen nhw’n debygol o’i chael hi’n anoddach disgrifio’u symptomau. O ganlyniad mae’n anoddach i weithwyr gofal iechyd adnabod anghenion iechyd ymysg pobl ag anableddau dysgu, ac felly bydd rhai problemau na fyddant yn cael eu darganfod. Darganfuwyd hefyd bod gan bobl ag anableddau dysgu lai o fynediad at wasanaethau sgrinio ataliol cyffredinol ac at weithdrefnau hybu iechyd, megis sgrinio’r fron neu sgrinio serfigol.

Sefydliad ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu 

 

 

Gwiriadau iechyd Cymru 

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae pobl ag anableddau dysgu 2.5 gwaith yn fwy tebygol o gael problemau iechyd o’u cymharu â phobl eraill.
Ffynhonnell: Adroddiad - Equal Treatment: Closing the Gap

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru