Fudol

Fudol

Amcangyfrifir bod 1 biliwn o ymfudwyr yn y byd heddiw gyda 214 miliwn ohonynt yn ymfudwyr rhyngwladol a 740 miliwn yn ymfudwyr mewnol. Mae anghenion iechyd y boblogaeth enfawr hon a’r goblygiadau’n sylweddol.

Mae’r ffyrdiau ymfudo yn cynnwys ystod eang o boblogaethau, megis gweithwyr, ffoaduriaid, myfyrwyr, ymfudwyr heb eu cofnodi ac eraill, ac mae gan bob un ffactorau gwahanol sy’n dylanwadu ar eu hiechyd ac anghenion iechyd gwahanol,  ac maent yn agored i niwed mewn ffyrdd gwahanol.

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae tystiolaeth ar iechyd corfforol a meddyliol yn awgrymu bod canlyniadau unigolion na chawsant eu geni yn y DU, ond sy’n byw yn y DU, yn waeth yn gyffredinol o’u cymharu â phoblogaeth y DU, ond mae’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar hanesion ymfudo a phrofiadau yn y wlad.
Ffynhonnell: ‘Health of Migrants in the UK: What do we know? gan yr Arysllfa Ymfudwyr: http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/health-migrants-uk-what-do-we-know

Videos

  • Video link

    Pecyn cymorth cyntaf WHO i gryfhau ymateb iechyd Ewrop i ymfudo

    4 years ago • 815 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru