Fudol

Fudol

Amcangyfrifir bod 1 biliwn o ymfudwyr yn y byd heddiw gyda 214 miliwn ohonynt yn ymfudwyr rhyngwladol a 740 miliwn yn ymfudwyr mewnol. Mae anghenion iechyd y boblogaeth enfawr hon a’r goblygiadau’n sylweddol.

Mae’r ffyrdiau ymfudo yn cynnwys ystod eang o boblogaethau, megis gweithwyr, ffoaduriaid, myfyrwyr, ymfudwyr heb eu cofnodi ac eraill, ac mae gan bob un ffactorau gwahanol sy’n dylanwadu ar eu hiechyd ac anghenion iechyd gwahanol,  ac maent yn agored i niwed mewn ffyrdd gwahanol.

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae tystiolaeth ar iechyd corfforol a meddyliol yn awgrymu bod canlyniadau unigolion na chawsant eu geni yn y DU, ond sy’n byw yn y DU, yn waeth yn gyffredinol o’u cymharu â phoblogaeth y DU, ond mae’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar hanesion ymfudo a phrofiadau yn y wlad.
Ffynhonnell: ‘Health of Migrants in the UK: What do we know? gan yr Arysllfa Ymfudwyr: http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/health-migrants-uk-what-do-we-know

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru