Fudol

Fudol

Amcangyfrifir bod 1 biliwn o ymfudwyr yn y byd heddiw gyda 214 miliwn ohonynt yn ymfudwyr rhyngwladol a 740 miliwn yn ymfudwyr mewnol. Mae anghenion iechyd y boblogaeth enfawr hon a’r goblygiadau’n sylweddol.

Mae’r ffyrdiau ymfudo yn cynnwys ystod eang o boblogaethau, megis gweithwyr, ffoaduriaid, myfyrwyr, ymfudwyr heb eu cofnodi ac eraill, ac mae gan bob un ffactorau gwahanol sy’n dylanwadu ar eu hiechyd ac anghenion iechyd gwahanol,  ac maent yn agored i niwed mewn ffyrdd gwahanol.

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Yn dilyn arolwg meintiol prin o fenywod a fasnachwyd yn fewnol neu’n rhyngwladol ar gyfer gwaith rhyw neu wasanaeth domestig mewn gwledydd Ewropeaidd dethol, gan gynnwys y DU, darganfuwyd bod 70% o’r menywod wedi cael eu cam-drin yn gorfforol ac yn rhywiol wrth gael eu masnachu a bod y mwyafrif yn arddangos symptomau iechyd meddwl a chorfforol difrifol megis poen yn y cefn a’r abdomen, cur pen, pendro, heintiau gynaecolegol, iselder a gorbryder
Zimmerman et al. 2008

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru