Fudol

Fudol

Amcangyfrifir bod 1 biliwn o ymfudwyr yn y byd heddiw gyda 214 miliwn ohonynt yn ymfudwyr rhyngwladol a 740 miliwn yn ymfudwyr mewnol. Mae anghenion iechyd y boblogaeth enfawr hon a’r goblygiadau’n sylweddol.

Mae’r ffyrdiau ymfudo yn cynnwys ystod eang o boblogaethau, megis gweithwyr, ffoaduriaid, myfyrwyr, ymfudwyr heb eu cofnodi ac eraill, ac mae gan bob un ffactorau gwahanol sy’n dylanwadu ar eu hiechyd ac anghenion iechyd gwahanol,  ac maent yn agored i niwed mewn ffyrdd gwahanol.

You must install Adobe Flash to view this content.

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae amgylchiadau economaidd-gymdeithasol a rheoliadau mewnfudo sy’n effeithio ar rai grwpiau o ymfudwyr yn cael effaith negyddol ar fynediad i ofal iechyd a’r defnydd ohono.
Ffynhonnell: ‘Health of Migrants in the UK: What do we know? gan yr Arysllfa Ymfudwyr: http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/health-migrants-uk-what-do-we-know

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

LIVE on #Periscope: Public Health Network Cymru Nutrition seminar http://t.co/pOrCY7Y1pC

@PHNetworkCymru

Apologies for those who have been trying to access the live stream, the Wifi Access had gone down. All videos will… http://t.co/UHUMkG5bxh

@PHNetworkCymru

Presentation on Tiny Tums up next! join us on our live stream in the pinned tweet to watch #PHNCNUTEY

@PHNetworkCymru