Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Mae 300,000 o Sipsiwn a Theithwyr y DU wedi byw, gweithio a theithio ar draws y DU ers dros 500 o flynyddoedd. Mae Sipsiwn a Theithwyr yn ffurfio cymunedau lliwgar ac amrywiol ac yn cynnwys:

• Sipsiwn Romani;

• Roma;

• Teithwyr Albanaidd;

• Teithwyr Cymreig (Kale);

• Teithwyr Gwyddelig;

• Teithwyr Newydd;

• Cychwyr neu Breswylwyr Cychod;

• Pobl Sioe;

• Pobl Syrcas.

 

Fel unrhyw grŵp ethnig, bydd anghenion yn gwahaniaethu rhwng unigolion a rhwng cymunedau.  Mae’r llenyddiaeth sy’n benodol i boblogaeth Sipsiwn a Theithwyr yn nodi, fel grŵp, bod eu hiechyd yn gyffredinol yn waeth na’r boblogaeth gyffredinol a’i fod hefyd yn waeth na’r rheiny nad ydynt yn Deithwyr sydd yn byw mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol (Parry et al., 2004; Parry et al., 2007). Mae ganddynt ddisgwyliadau iechyd gwael ac yn gwneud defnydd cyfyngedig o ddarpariaeth gofal iechyd (Van Cleemput et al., 2007; Parry et al., 2007).

 

(O: ‘The Health of Gypsies and Travellers in the UK’,  Zoe Matthews, Papur Briffio y Sefydliad Cydraddoldeb Hiliol, Tachwedd 2008)

Gall Teithwyr sydd wedi ymgartrefu brofi lefelau uchel o iselder yn gysylltiedig a cholli eu ffordd o fyw traddodiadol.

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru