Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Mae 300,000 o Sipsiwn a Theithwyr y DU wedi byw, gweithio a theithio ar draws y DU ers dros 500 o flynyddoedd. Mae Sipsiwn a Theithwyr yn ffurfio cymunedau lliwgar ac amrywiol ac yn cynnwys:

• Sipsiwn Romani;

• Roma;

• Teithwyr Albanaidd;

• Teithwyr Cymreig (Kale);

• Teithwyr Gwyddelig;

• Teithwyr Newydd;

• Cychwyr neu Breswylwyr Cychod;

• Pobl Sioe;

• Pobl Syrcas.

 

Fel unrhyw grŵp ethnig, bydd anghenion yn gwahaniaethu rhwng unigolion a rhwng cymunedau.  Mae’r llenyddiaeth sy’n benodol i boblogaeth Sipsiwn a Theithwyr yn nodi, fel grŵp, bod eu hiechyd yn gyffredinol yn waeth na’r boblogaeth gyffredinol a’i fod hefyd yn waeth na’r rheiny nad ydynt yn Deithwyr sydd yn byw mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol (Parry et al., 2004; Parry et al., 2007). Mae ganddynt ddisgwyliadau iechyd gwael ac yn gwneud defnydd cyfyngedig o ddarpariaeth gofal iechyd (Van Cleemput et al., 2007; Parry et al., 2007).

 

(O: ‘The Health of Gypsies and Travellers in the UK’,  Zoe Matthews, Papur Briffio y Sefydliad Cydraddoldeb Hiliol, Tachwedd 2008)

Mae eu hiechyd cyffredinol yn waeth nag iechyd y boblogaeth yn gyffredinol a hefyd yn waeth nag iechyd y rheiny nad ydynt yn Deithwyr sydd yn byw mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol.

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru