Grwpiau Ffydd

Grwpiau Ffydd

Mae’r GIG yng Nghymru yn anelu at fod yn ymwybodol o anghenion ysbrydol, diwylliannol a chrefyddol amrywiol y bobl sy’n defnyddio ei wasanaethau. Byddai’n hawdd cymryd yn ganiataol bod pobl sydd â chredoau crefyddol yn gadael eu ffydd wrth y drws pan fyddant yn mynd i’r ysbyty neu’n mynd i weld eu meddyg. Y gwir amdani yw bod yr anghenion hyn yn aml yn gryfach ar adegau o’r fath a gallant fod yn ganolog i brofiad claf o ofal iechyd. 

Yn yr un modd, i’r rhai nad oes ganddynt ffydd benodol, gall teimlo’n agored i niwed pan fyddan nhw neu un o’u hanwyliaid yn sâl neu pan fyddant yn wynebu penderfyniadau anodd fod yn her. Efallai y bydd angen cymorth arnynt. Daw’r holl sefyllfaoedd hyn o dan fantell gofal ysbrydol ac mae’r GIG yn cydnabod bod gofal ysbrydol yn elfen bwysig o’r gwasanaethau y mae’r GIG yng Nghymru yn eu darparu er mwyn helpu i atal salwch a’i drin. (Ffynhonnell: ‘Iechyd yng Nghymru: Gofal Ysbrydol’: http://www.wales.nhs.uk/gofalysbrydol)

 

 Canolfan ddiogelu aml-ffydd Rhwydwaith Safe: Sikhiaeth            

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae unigolion sy’n mynychu gwasanaethau crefyddol yn fwy rheolaidd yn dangos, ar gyfartaledd, lefelau is o straen na chymheiriaid sy’n mynychu’n llai aml. Hyd yn oed wrth ddefnyddio rheolyddion ar gyfer amryw o newidynnau o ran demograffeg gymdeithasol, roedd gan unigolion a nododd bresenoldeb mwy rheolaidd mewn gwasanaethau crefyddol lefelau lles uwch a lefelau straen is o gymharu â chymheiriaid a oedd yn mynychu’r eglwys yn llai aml.
Christopher G. Ellison, Jason D. Boardman, David R. Williams, a James S. Jackson, “Religious Involvement, Stress, and Mental Health: Findings from the 1995 Detroit Area Study,” Social Forces 80, Rhif 1 (Medi 2001): 215-249

Videos

 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: an overview

  6 years ago • 162 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Sikhism

  6 years ago • 77 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Judaism

  6 years ago • 164 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Islam

  6 years ago • 216 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Hinduism

  6 years ago • 119 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Christianity

  6 years ago • 191 views
 • Video link

  NSPCC: Safe Network Multi-faith safeguarding hub: Buddhism

  6 years ago • 102 views

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru