Grwpiau Ffydd

Grwpiau Ffydd

Mae’r GIG yng Nghymru yn anelu at fod yn ymwybodol o anghenion ysbrydol, diwylliannol a chrefyddol amrywiol y bobl sy’n defnyddio ei wasanaethau. Byddai’n hawdd cymryd yn ganiataol bod pobl sydd â chredoau crefyddol yn gadael eu ffydd wrth y drws pan fyddant yn mynd i’r ysbyty neu’n mynd i weld eu meddyg. Y gwir amdani yw bod yr anghenion hyn yn aml yn gryfach ar adegau o’r fath a gallant fod yn ganolog i brofiad claf o ofal iechyd. 

Yn yr un modd, i’r rhai nad oes ganddynt ffydd benodol, gall teimlo’n agored i niwed pan fyddan nhw neu un o’u hanwyliaid yn sâl neu pan fyddant yn wynebu penderfyniadau anodd fod yn her. Efallai y bydd angen cymorth arnynt. Daw’r holl sefyllfaoedd hyn o dan fantell gofal ysbrydol ac mae’r GIG yn cydnabod bod gofal ysbrydol yn elfen bwysig o’r gwasanaethau y mae’r GIG yng Nghymru yn eu darparu er mwyn helpu i atal salwch a’i drin. (Ffynhonnell: ‘Iechyd yng Nghymru: Gofal Ysbrydol’: http://www.wales.nhs.uk/gofalysbrydol)

 

 Canolfan ddiogelu aml-ffydd Rhwydwaith Safe: Sikhiaeth            

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae pobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau crefyddol cymdeithasol ac yn gweddïo gydag eraill yn rheolaidd yn llai tebygol o ddioddef o iselder, anhwylder gorbryder, a ffobia.
Kenneth S. Kendler, Xiao-Qing Liu, Charles O. Gardner, Michael E. McCullough, David Larson, a Carol A. Prescott, “Dimensions of Religiosity and Their Relationship to Lifetime Psychiatric and Substance Use Disorders,” American Journal of Psychiatry 160, Rh

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru