Grwpiau Ffydd

Grwpiau Ffydd

Mae’r GIG yng Nghymru yn anelu at fod yn ymwybodol o anghenion ysbrydol, diwylliannol a chrefyddol amrywiol y bobl sy’n defnyddio ei wasanaethau. Byddai’n hawdd cymryd yn ganiataol bod pobl sydd â chredoau crefyddol yn gadael eu ffydd wrth y drws pan fyddant yn mynd i’r ysbyty neu’n mynd i weld eu meddyg. Y gwir amdani yw bod yr anghenion hyn yn aml yn gryfach ar adegau o’r fath a gallant fod yn ganolog i brofiad claf o ofal iechyd. 

Yn yr un modd, i’r rhai nad oes ganddynt ffydd benodol, gall teimlo’n agored i niwed pan fyddan nhw neu un o’u hanwyliaid yn sâl neu pan fyddant yn wynebu penderfyniadau anodd fod yn her. Efallai y bydd angen cymorth arnynt. Daw’r holl sefyllfaoedd hyn o dan fantell gofal ysbrydol ac mae’r GIG yn cydnabod bod gofal ysbrydol yn elfen bwysig o’r gwasanaethau y mae’r GIG yng Nghymru yn eu darparu er mwyn helpu i atal salwch a’i drin. (Ffynhonnell: ‘Iechyd yng Nghymru: Gofal Ysbrydol’: http://www.wales.nhs.uk/gofalysbrydol)

 

 Canolfan ddiogelu aml-ffydd Rhwydwaith Safe: Sikhiaeth            

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae pobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau crefyddol cymdeithasol ac yn gweddïo gydag eraill yn rheolaidd yn llai tebygol o ddioddef o iselder, anhwylder gorbryder, a ffobia.
Kenneth S. Kendler, Xiao-Qing Liu, Charles O. Gardner, Michael E. McCullough, David Larson, a Carol A. Prescott, “Dimensions of Religiosity and Their Relationship to Lifetime Psychiatric and Substance Use Disorders,” American Journal of Psychiatry 160, Rh

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru