Grwpiau Ffydd

Grwpiau Ffydd

Mae’r GIG yng Nghymru yn anelu at fod yn ymwybodol o anghenion ysbrydol, diwylliannol a chrefyddol amrywiol y bobl sy’n defnyddio ei wasanaethau. Byddai’n hawdd cymryd yn ganiataol bod pobl sydd â chredoau crefyddol yn gadael eu ffydd wrth y drws pan fyddant yn mynd i’r ysbyty neu’n mynd i weld eu meddyg. Y gwir amdani yw bod yr anghenion hyn yn aml yn gryfach ar adegau o’r fath a gallant fod yn ganolog i brofiad claf o ofal iechyd. 

Yn yr un modd, i’r rhai nad oes ganddynt ffydd benodol, gall teimlo’n agored i niwed pan fyddan nhw neu un o’u hanwyliaid yn sâl neu pan fyddant yn wynebu penderfyniadau anodd fod yn her. Efallai y bydd angen cymorth arnynt. Daw’r holl sefyllfaoedd hyn o dan fantell gofal ysbrydol ac mae’r GIG yn cydnabod bod gofal ysbrydol yn elfen bwysig o’r gwasanaethau y mae’r GIG yng Nghymru yn eu darparu er mwyn helpu i atal salwch a’i drin. (Ffynhonnell: ‘Iechyd yng Nghymru: Gofal Ysbrydol’: http://www.wales.nhs.uk/gofalysbrydol)

 

 Canolfan ddiogelu aml-ffydd Rhwydwaith Safe: Sikhiaeth            

I weld mwy o fideos ar y testun hwn, ewch i'r dudalen sain a golwg

Mae’n ymddangos bod cyfraddau marwolaeth dynion a menywod sy’n mynychu gwasanaethau crefyddol yn rheolaidd yn is na chyfraddau’r rhai sy’n mynychu’n llai aml.
Robert A. Hummer, Richard G. Rogers, Charles B. Nam, a Christopher G. Ellison, “Religious Involvement and U.S. Adult Mortality,” Demography 36, Rhif 2 (Mai 1999): 273-285.

Want to contribute to this section?

Send us your submission and information to add to the network

 

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/ssQ97rEJLy http://t.co/0zO8cUJ5qm

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/mvxAfT8dbk http://t.co/wmQG8MAUBj

@PHNetworkCymru

Click on the following link to see what's behind door number 13 on our Christmas countdown http://t.co/YX8KcObnr2 http://t.co/Wv87dvOTcW

@PHNetworkCymru